Integrētas vizuālās mākslas un dabaszinību nodarbības sākumskolā: skolotāja Ilva Dūmiņa

Ilva Dumina

Jau otro gadu Smiltenes vidusskolā strādā jauna un aizrautīga skolotāja Ilva Dūmiņa. Viņas pārziņā līdzās klases audzinātājas un skolēnu līdzpārvaldes konsultēšanas pienākumiem ir vizuālās mākslas pulciņš sākumskolā (Dakteru ielas ēkā), un šajā mācību gadā tas ieguvis īpašu nokrāsu, jo skolotāja savā darbā integrē dabaszinību tematus. Tādējādi ir iepazītas, piemēram, veselīgas zāļu tējas – gan zīmējumos studēts augu vizuālais izskats, gan pārrunāta tēju lietošana dažādos gadījumos, gan arī degustēta katra zīmētā auga tēja, jo, domājot par skolas darba sezonu, skolotāja vasarā veltījusi laiku to savākšanai un kaltēšanai. Līdzīgi apgūts temats par C vitamīnu u.c. Otrajā semestrī atbilstoši sezonai laiks veltīts dažādu sugu putnu studijām, viņu izskata, paradumu, balsu izpētei, izstrādājot kopīgu projektu par putniem ziemā, arī to barotavām un skolēnu atbildību, ja reiz šāda barotava ir ierīkota. Gaidot pavasari, šobrīd uz palodzes sāk zaļot skolēnu sētas augu sēklas, kas būs iedvesmas avots turpmākām vizuālās mākslas nodarbībām. Prieks, ka Smiltenes vidusskolas komandā izvēlējušies darboties tādi radoši, ieinteresēti un daudzpusīgi skolotāji kā Ilva Dūmiņa. Lai sokas visi iesāktie darbi un rodas aizvien jaunas idejas!

P.S. Projektam “Putni ziemā” tapis arī video, kur redzams izpētītā temata rezultāts.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux