Karjeras spēles kopā ar “K Komandu”

k1

Novembrī Smiltenes vidusskolā vairākkārt viesojās improvizācijas teātra aktieri – “K Komanda” (Karjeras Komanda), kuri pirmo līdz ceturto, kā arī septīto klašu skolēniem sniedza radošu ieskatu daudzveidīgajā profesiju pasaulē.

Sākumskolas skolēni kopā ar “K Komandu” iesaistījās profesiju šarādēs. Aktieri, iepazīstinot bērnus ar dažādām profesijām, iedrošināja viņus publiski paust savu viedokli, piemēroties dažādām situācijām un nebaidīties kļūdīties.

Septīto klašu skolēniem tika dota iespēja izspēlēt spēli “Karjeras puzle” par trim darba tirgū pieprasītām profesijām (ārsta, pavāra un IT speciālista). Skolēni kopīgi atkārtoja, kādas speciālās un vispārīgās prasmes nepieciešamas minēto profesiju pārstāvjiem. Iesaistīšanās spēlē, ikvienam pavēra iespēju padomāt, vai viņš vēlas kādu no šīm profesijām apgūt un kādas zināšanas nepieciešamas, lai tajā strādātu. Skolēni pilnveidoja komunikatīvās iemaņas, prasmi strādāt komandā un argumentēt viedokli.

Nodarbības notika ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux