Lai skaista un daudz krāsainiem notikumiem bagāta vasara!

kolaza

Tiem, kuri regulāri mācījušies un visu uzdoto izpildījuši, 2019./2020.mācību gads noslēdzies! Raibs un bagāts daudz dažādiem izaicinājumiem. Taču tie pavēruši iespēju paskatīties uz šo pasauli citādāk un likuši iesaistīties skolas ikdienas darbā – mācībās vēl radošāk un aktīvāk…

Paldies visiem skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, kuri šajā laikā strādājuši no visas sirds! Lielajā skrējienā un aizņemtībā neaizmirstot pateikt cits citam labu vārdu, iedrošinot tos, kuriem kādā brīdī pietrūka spēka un apņēmības. Atgādinot: Tu neesi viens, visam skolas kolektīvam ir svarīgi, lai Tu sasniedz augstākās virsotnes un piepildi savus skaistākos sapņus!

“Paldies ikvienai ģimenei, kura attālināto mācību laikā atbalstīja savus skolēnus,” saka Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina.

“Man ir sajūta, ka šis, dažādā ziņā sarežģītais laiks mūs ir padarījis stiprākus un patstāvīgākus,” atzīst skolas direktore Ilze Vergina. “Lai šī pieredze mums rudenī palīdz ar jaunām vēsmām un idejām turpināt iesākto, rosina izaugsmi mācībās un palīdz arī savstarpējo attiecību kultūras veidošanā! Tikai tad, kad mēnešiem ilgi nevari satikt savus kolēģus, skolotājus un klasesbiedrus, saproti: cik jauki, ka viņi ikdienā ir blakus!”

Pandēmijas dēļ tika atcelti daudzi skolas pasākumi. Arī pēcpusdiena, kurā godinājām skolēnus – mācību olimpiāžu uzvarētājus. Tiesa, arī pašu olimpiāžu šogad bija daudz mazāk. Tāpēc jo īpaši liels paldies skolēniem, kuri arī šajā sarežģītajā laikā bija ar mieru ieguldīt lielāku darbu, lai ļautu skolas vārdam izskanēt visā Latvijā.

Panākumi valsts mērogā

12.b klases skolnieks Kaspars Pakulis Smiltenes vidusskolu pārstāvēja trīs  valsts olimpiādēs. Vispirms viņš izcīnīja 1.vietu novada ģeogrāfijas olimpiādē un pēc tam ieguva 2.pakāpes diplomu valsts olimpiādē. Skolotāja – Ingūna Rulle. Kaspars nopelnīja arī 1.vietu novada bioloģijas olimpiādē un pārstāvēja skolu valsts olimpiādē. Skolotāja – Lāsma Rābante. Kasparam  arī 1.vieta novada matemātikas olimpiādē, kas viņam pavēra iespēju pārstāvēt skolu valsts olimpiādē. Skolotāja – Signe Vovere. Vēl jaunietis ieguva 1.vietu novada vēstures olimpiādē. Skolotāja – Daina Zelmene. Savukārt novada angļu valodas olimpiādē Kaspars nopelnīja 3.vietu. Skolotāja – Elita Babra.
11.a klases skolnieks Kristaps Kažuro izcīnīja 2.pakāpes diplomu Vidzemes reģiona skolēnu ZPD un 3.pakāpes diplomu valsts skolēnu ZPD konferencē. Skolotājs – Andrejs Miķis. Vēl Kristaps ieguva 2.vietu novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Valda Cirīte. Ar tādiem pašiem panākumiem jaunietis startēja arī novada ģeogrāfijas olimpiādē. Skolotāja – Ingūna Rulle. Vēl Kristapam – 2.vieta novada fizikas olimpiādē. Skolotāja – Ilma Reimane.
10.b klases skolniece Santa Vintere izcīnīja 1.vietu novada angļu valodas olimpiādē un pārstāvēja skolu valsts olimpiādē. Skolotāja – Gundega Upeniece. Santa ieguva arī 1.vietu novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja – Lāsma Rābante. Vēl Santa pārstāvēja Smiltenes vidusskolu novada fizikas olimpiādē un tajā ieguva 2.vietu. Skolotājs – Andrejs Miķis. Jauniete nopelnīja arī atzinību novada ģeogrāfijas olimpiādē. Skolotāja – Ingūna Rulle.
9.a klases skolniece Kristiāna Kļaviņa  izcīnīja 1.vietu novada matemātikas olimpiādē un pārstāvēja skolu valsts olimpiādē. Skolotāja – Monta Konstante. Kristīne ieguva arī 1.vietu novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja – Anna Lavrinoviča. Savukārt novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē Kristīne nopelnīja 3.vietu. Skolotāja – Iveta Krūmiņa. Vēl jauniete piedalījās reģiona skatuves runas konkursā. Arī šim konkursam viņai sagatavoties palīdzēja skolotāja Iveta Krūmiņa.
9.d klases skolniecei Martai Jakovičai – 1.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Pēc tās Martu uzaicināja pārstāvēt skolu valsts olimpiādē. Skolotāja – Iveta Krūmiņa.
12.a klases skolniecei Monikai Ziediņai – 1.vieta novada latviešu valodas olimpiādē. Arī Moniku uzaicināja pārstāvēt Smiltenes vidusskolu valsts olimpiādē. Skolotāja – Sarmīte Rīdere.
11.b klases skolniece Marta Dūle nopelnīja 2.pakāpes diplomu Vidzemes skolēnu ZPD konferencē un pārstāvēja skolu valsts skolēnu ZPD konferencē. Skolotāja – Lāsma Rābante. Martai – arī 1.vieta novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Valda Cirīte.
11.a klases skolniece Elīza Daktere ieguva 1.pakāpes diplomu Vidzemes skolēnu ZPD konferencē un pārstāvēja Smiltenes vidusskolu Latvijas skolēnu ZPD. Skolotāja – Anna Lavrinoviča.
11.a klases skolniece Marta Rabāce izcīnīja 1.pakāpes diplomu Vidzemes skolēnu ZPD un pārstāvēja skolu Latvijas skolēnu ZPD konferencē.
11.b klases skolniecei Ancei Martai Zvejniecei – 2.pakāpes diploms Vidzemes skolēnu ZPD. Arī Ance Marta tika uzaicināta pārstāvēt Smiltenes vidusskolu valsts skolēnu ZPD. Skolotāja – Lāsma Rābante.
8.b klases skolniecei Lienītei Daibei – atzinība par piedalīšanos Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas konkursā. Skolotāja – Jana Vīksna.

Reģionā

3.d klases skolniece Paula Šūtele ieguva augstākās pakāpes diplomu Vidzemes reģiona skatuves runas konkursā. Skolotāja – Diāna Kokareviča.
1.a klases skolniecei Martai Karlīnei Vipulei – Vidzemes reģiona skatuves runas konkursā  – 1.pakāpes diploms. Skolotāja – Sintija Grišjāne.
4.b klases skolniekam Gustavam Dankbāram – reģiona skatuves runas konkursā – 1. pakāpes diploms. Skolotāja – Elita Stieģele.
11.b klases skolniekam Jānim Kubuliņam – atzinība par piedalīšanos Vidzemes skolēnu ZPD konferencē. Skolotāja – Ingūna Rulle.
11.a klases skolniece Estere Anna Baranovska ieguva atzinību Vidzemes skolēnu ZPD konferencē. Skolotāja – Anna Lavrinoviča.
Atzinību Vidzemes skolēnu ZPD konferencē nopelnīja arī 11.a klases skolniece Eva Elīza Leikarte. Skolotāja – Anna Lavrinoviča.
11.b klases skolniecei Kristīnei Būcei – atzinība par piedalīšanos Vidzemes skolēnu ZPD konferencē. Skolotāja – Ingūna Rulle.
3.b klases skolnieks Martins Kondričs (skolotāja Valija Rupaine) nopelnīja 1.vietu novada matemātikas olimpiādē un tika uzaicināts uz konkursu “Hei, matemātiķi” Vidzemes reģionā.
8.a klases skolnieks Rūdolfs Rudzītis izcīnīja pirmo vietu novada ģeogrāfijas olimpiādē un tika izvirzīts uz Vidzemes reģiona olimpiādi. Skolotāja – Ingūna Rulle. Rūdolfs ieguva arī 1.vietu novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Skolotāja – Iveta Krūmiņa. 8.a klases skolnieks Eduards Dāvis Putrālis nopelnīja 1.vietu novada ģeogrāfijas olimpiādē un tika izvirzīts uz Vidzemes reģiona olimpiādi. Skolotāja – Ingūna Rulle.
8.c klases skolniekam Robertam Mārtiņam Felšum – 2.vieta novada ģeogrāfijas olimpiādē. Arī Mārtiņš pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona olimpiādē. Skolotāja – Silvija Platpīre.
Uz Vidzemes reģiona ģeogrāfijas olimpiādi tika uzaicināta arī 8.c klases skolniece Elīza Zeiļuka, kura nopelnīja 2.vietu novada ģeogrāfijas olimpiādē izcīnīja. Skolotāja – Silvija Platpīre.
6.a klases skolnieks Pēteris Poikāns un 6. b klases skolniece Sabīne Vasile pārstāvēja skolu reģiona skaļās lasīšanas konkursā. Skolotāja – Inese Lipstoka.
1.b klases skolniece Evelīna Timermane pārstāvēja Smiltenes vidusskolu reģiona skatuves runas konkursā. Skolotāja Inta Purgale.
Uz Vidzemes reģiona skatuves runas konkursu tika izvirzīti arī: 5.b klases skolniece Megija Dzene (skolotāja – Regīna Melzoba), 7.a klases skolniece Simona Sarkangalve (skolotāja – Iveta Krūmiņa), 10.a klases skolniece Ance Pakalne (skolotāja – Sarmīte Rīdere) un 12.b klases skolniece Ausma Bluķe (skolotāja – Valda Cirīte).

Novadā

1.vieta

4.d klases skolniecei Katrīnai Rozītei – 1.vieta novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Līga Osma.
5.c klases skolniecei Annai Esterei Strazdiņai – 1.vieta novada matemātikas olimpiādē. Skolotāja – Monta Konstante.
7.c klases skolniekam Armandam Mellim – 1.vieta novada krievu valodas glītrakstīšanas konkursā. Skolotāja – Ārija Veitmane.
8.a klases skolniekam Kārlim Otam – 1.vieta novada vācu valodas olimpiādē. Skolotāja – Janīna Ķergalve.
9.c klases skolniecei Karīnai Kačnovai – 1.vieta novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Ārija Veitmane.
9.d klases skolnieks Endijs Graudiņš izcīnīja 1.vietu novada ķīmijas olimpiādē. Skolotājs – Jānis Celmiņš.
10.b klases skolniekam Ričardam Averātam – 1. vieta novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja – Lāsma Rābante. Vēl Ričards izcīnīja 1.vietu arī novada ķīmijas olimpiādē. Skolotājs – Jānis Celmiņš.
12.a klases skolniecei Katei Apsei – 1.vieta novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Ārija Veitmane.
12.b klases skolniekam Arvīdam Bāliņam – 1.vieta novada fizikas olimpiādē. Skolotājs – Andrejs Miķis. Arvīds ieguva arī 2.vietu novada angļu valodas olimpiādē. Skolotāja – Gundega Upeniece.

2.vieta

3.c klases skolniece Lauma Strazdiņa izcīnīja 2.vietu novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Diāna Kokareviča.
3.c klases skolniekam Eduardam Vilkastam – 2.vieta novada matemātikas olimpiādē. Skolotāja – Diāna Kokarēviča.
4.b klases skolnieks Francis Rauza ieguva 2.vietu novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Elita Stieģele.
5.b klases skolniekam Paulam Grabovskim – 2.vieta novada matemātikas olimpiādē. Skolotāja – Monta Konstante.
7.d klases skolniecei Jasmīnai Pakalnei– 2.vieta krievu valodas glītrakstīšanas konkursā. Skolotāja – Ārija Veitmane.
8.a klases skolniekam Markam Sdobnikovam – 2.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Skolotāja – Iveta Krūmiņa.
8.a klases skolniekam Markam Sdobņikovam – 2.vieta novada vācu valodas olimpiādē. Skolotāja – Janīna Ķergalve.
9.a klases skolniekam Jānim Ričardam Bikiņam – 2.vieta novada vēstures olimpiādē. Skolotāja – Jeļena Dombrovska.
9.c klases skolniecei Evai Evelīnai Krūmiņai – 2.vieta novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja Anna Lavrinoviča. Eva Evelīna nopelnīja arī atzinību novada fizikas olimpiādē. Skolotāja – Ilma Reimane.
9.c klases skolniecei Montai Sorokinai – 2. vieta novada ķīmijas olimpiādē. Skolotājs – Jānis Celmiņš. Monta izcīnīja arī 3.vietu novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja – Anna Lavrinoviča.
9.c klases skolniecei Laurai Ceriņai – 2.vieta novada fizikas olimpiādē. Skolotāja – Ilma Reimane.
9.d klases skolniecei Elīzai Kauliņai – 2.vieta novada ķīmijas olimpiādē. Skolotājs – Jānis Celmiņš. Elīzai arī 3.vieta novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja – Lāsma Rābante. Vēl Elīza ieguvusi atzinību novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Skolotāja – Iveta Krūmiņa.
9.d klases skolniecei Luīzei Moruzai – 2.vieta novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Elita Tilčika.
9.d klases skolniecei Martai Celmai – 2.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Skolotāja – Iveta Krūmiņa. Vēl Marta ieguvusi atzinību novada ģeogrāfijas olimpiādē. Skolotāja – Ingūna Rulle.
11.b klases skolniecei Madarai Straupei – 2.vieta novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Elita Tilčika.
12.a klases skolniecei Renātei Ieviņai Kalašinskai – 2.vieta novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Sarmīte Rīdere.
12.b klases skolniekam Artūram Hļebņikovam – 2.vieta novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Elita Tilčika.
12.b klases skolniecei Airitai Rubinai – 2.vieta novada vēstures olimpiādē. Skolotāja – Daina Zelmene.

3.vieta

6.c klases skolniecei Justīnei Būcei – 3.vieta – novada matemātikas olimpiādē. Skolotāja – Ilga Ozoliņa.
8.b klases skolniecei Martai Kulbergai – 3.vieta novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Skolotāja – Jana Vīksna.
9.a klases skolniecei Enijai Garajai – 3.vieta novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Ārija Veitmane.
9.c klases skolniekam Ralfam Krūmiņam – 3.vieta novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja Anna Lavrinoviča.
10.b klases skolniekam Kārlim Sīmanim – 3.vieta novada fizikas olimpiādē. Skolotājs – Andrejs Miķis. Kārlis nopelnīja arī 3.vietu novada ķīmijas olimpiādē. Skolotājs – Jānis Celmiņš.
11.a klases skolniecei Patrīcijai Vētrai – 3.vieta novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Valda Cirīte.
12.a klases skolniecei Lindai Amandai Bluķei – 3.vieta novada vēstures olimpiādē. Skolotāja – Daina Zelmene.
12.a klases skolniecei Elīzai Krievānei – 3.vieta novada latviešu valodas olimpiādē. Skolotāja – Sarmīte Rīdere.

Atzinība
5.a klases skolniece Dārta Balode (skolotāja – Ilma Reimane) nopelnīja atzinību novada matemātikas olimpiādē.
5.b klases skolniecei Esterei Stūrei – atzinība novada matemātikas olimpiādē. Skolotāja – Monta Konstante.
5.c klases skolniecei Renātei Skujiņai –  atzinība novada matemātikas olimpiādē. Skolotāja – Monta Konstante.
7.a klases skolniecei Karīnai Fjodorovai – atzinība par piedalīšanos novada krievu valodas glītrakstīšanas konkursā. Skolotāja – Elita Tilčika.
7.b klases skolniecei Alisei Elsiņai – atzinība par piedalīšanos krievu valodas glītrakstīšanas konkursā. Skolotāja – Elita Tilčika.
9.a klases skolniecei Evelīnai Elizabetei Freimanei – atzinība novada bioloģijas olimpiādē. Skolotāja – Anna Lavrinoviča.
10.a klases skolniecei Sanijai Reičelai Feldmanei – atzinība novada fizikas olimpiādē. Skolotāja – Anda Mežinska.
10.b klases skolniecei Eleonorai Pusevai – atzinība novada krievu valodas olimpiādē. Skolotāja – Ārija Veitmane.

 

Paldies par ieguldīto darbu! Lai visiem skaista, saulaina, krāsainiem notikumiem bagāta un droša vasara!