Literārā kafejnīca

lit14

8.novembrī Smiltenes vidusskolā notika literārā kafejnīca. Direktora vietnieces, latviešu valodas un literatūras skolotājas Valdas Cirītes izlolota, ar skolēnu, skolas absolventu un skolotāju labajām domām un siltajiem vārdiem piepildīta…