Par eksāmenu norisi

tafffe

Izglītības un zinātnes ministrija un VISC informē, ka ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus.

9.klašu skolēniem šogad valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, līdz ar to mācību gads beidzas 29. maijā. Iestājoties vidusskolā, tiks ņemtas vērā gada atzīmes un skolas ir tiesīgas rīkot iestājeksāmenus.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

– vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. jūnijā; krievu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 4. jūnijā;

– latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
– matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

– Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
– ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
– bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
– fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24.jūliju.

https://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/4063-9-klases-skoleniem-eksameni-tiek-atcelti-parejiem-notiks

http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40486713&mode=mk&date=2020-04-30

Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.
Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

  • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
  • samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
  • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
  • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/info.shtml