Pedagoģiskās padomes sēde

skola_gl

Laukā krāšņi zied gladiolas… Tuvojas datums, kurā sirds sāk pukstēt straujāk gan skolēniem, gan skolotājiem… Īpaši tiem, kuriem šis būs pirmais mācību gads Smiltenes vidusskolā. Šodien skolā notika šā mācību gada pirmā pedagoģiskās padomes sēde.
Skolotāji pārrunāja centralizēto eksāmenu, diagnosticējošo darbu un olimpiāžu rezultātus, kā arī būtiskākos jautājumus par pilnveidotā mācību satura ieviešanu skolā. Lēma par to, kā sekmīgāk skolēnu izaugsmē izmantot dažādu projektu piedāvātās iespējas un vienojās par audzēkņu sekmju izlikšanas kritērijiem. Tā, lai atzīmes iespējami objektīvi atspoguļotu skolēnu paveikto un viņu izaugsmi mācību gada laikā.
Patiess prieks par to, kad daudzi vidusskolas absolventi tikuši budžeta vietās augstskolās un gandrīz visi devīto klašu absolventi turpina mācīties! Mācību olimpiāžu un centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina, ka Smiltenes vidusskolas audzēkņi spējuši veiksmīgi konkurēt ar valsts ģimnāziju un citu lielo skolu skolēniem.
Priecīgi par atkalredzēšanos, skolotāji neformālā gaisotnē pārrunāja spilgtākos brīvdienu iespaidus un sumināja vasaras jubilārus.

Lai saulītes siltums un vasarā gūtie iespaidi ikvienu silda un priecē arī jaunajā mācību gadā!