Pie skolas pacelts Starptautiskais Zaļais karogs

DSCF2003 (Medium)

19. septembrī svinīgā pasākumā pie Smiltenes vidusskolas ēkas Rīgas ielā 16c tika pacelts Zaļais karogs. Tas ir kā starptautisks novērtējums Ekoskolas īstenotajiem projektiem, kas paveikti mācību stundās un ārpusstundu darbā vides izglītības jomā.
Starptautiskais Zaļais Karogs 2017./ 2018.mācību gadam piešķirts 132 izglītības iestādēm, bet Latvijas Ekoskolas nosaukums  69 izglītības iestādēm.  Smiltenes vidusskola ir to skolu vidū,

kuras  šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu.
Smiltenes vidusskolas Ekoskolas vadītāja Vija Sokolova saka lielu paldies visiem, kas atbalstīja un iesaistījās Ekoskolas aktivitātēs!