Projekti 2016.gadā

projekti

Skolā tika īstenoti vairāki nacionāla un starptautiska mēroga projekti. Septembra mēnesī skolēni iesaistījās tādos aktīvas līdzdalības pasākumos kā diskusijas par Smiltenes vidusskolu, jauniešu forums.
Smiltenes vidusskola 2016.gadā realizēja arī 3 Erasmus+ starptautiskos skolu sadarbības projektus.
Turpinās projekts “SELFY – saglabāsim dzīvību uz Zemes jaunatnei”. Tas ir projekts, kurā jaunieši pēta dažādus jautājumus par to, lai dzīvība uz Zemes pastāvētu pēc iespējas ilgāk, piemēram, apdraudējumus videi, dažādus enerģijas ieguves veidus, kā saudzēt dzīvo dabu, dzīvības izcelšanās uz Zemes teorijas, ekoloģiska dzīvesveida pamatus utml.,kā arī diskutē par to, ko viņiem, jauniešiem, vajadzētu darīt vides saudzēšanā. Smiltenes vidusskolas kā projekta partnera galvenie uzdevumi ir apkopot mācību stundu plānus par vides saudzēšanas tēmām, kā arī veidot zinātniska satura e-grāmatas par projekta pētāmajām tēmām.
Ir iesākti 2 jauni projekti par valstī ļoti inovatīvu tēmu robotikas un dabaszinātņu jomā. Projekts “Roboti soļo Eiropā” ir iesācies ar skolotāju apmācību, kur dalībvalstu skolu skolotāji kopīgi strādā grupās un veido robotikas stundu plānus ar mērķi, tos integrēt jaunāko klašu skolēnu mācību stundās, lai rastos interese par dabaszinību un datorikas mācību priekšmetiem. Pavasarī Spānijā tiksies dalībskolu skolēni mācību stundu aprobācijai, bet pēc tam viņiem šīs stundas būs jānovada saviem jaunākajiem skolasbiedriem. Maija beigās projekta dalībnieki viesosies arī Smiltenē.
Arī projekts “Zinātņu integrēta apmācība – panākumu atslēga jauniešu izglītošanā” ir sācies ar dalībvalstu skolotāju plānošanas sanāksmi un uzdevumu izvirzīšanu nākamajiem periodiem. Šajā projektā Smiltenes vidusskolas uzdevums ir izveidot mācību vides materiālus Moodle tālmācības portālā sadarbībā ar Latvijas universitāti. Maija sākumā Smiltenes vidusskolas skolēni dosies uz tikšanos Kauņā, bet septembrī visi projekta dalībnieki viesosies Smiltenē.
Viena no sākumskolas klasēm iesaistījusies Latvijas Olimpiskās komitejas organizētajā projektā “Sporto visa klase”. Skolā tika īstenots arī Ekoskolas projekts “Ēdam atbildīgi”, pievēršot uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp ikdienas paradumiem un globālajiem procesiem. Šie projekti turpinās arī 2017.gadā.

Inga Deigele, Inga Savicka