Skola ceļā uz Zaļā karoga balvu

IMG_6279 (Medium)

Smiltenes vidusskolā 24. maijā viesojās Vides fonda un Ekoskolu žūrijas pārstāvji, lai iepazītos un dotu ieteikumus turpmākai darbībai.
Skolas direktore sniedza īsu ieskatu par skolu un apsveica viesus ar ierašanos lielākajā skolā reģionā.
Pasākumā piedalījās Ekopadome skolēni, skolotāji un vecāki. Skolēni prezentēja  paveiktos darbus gada tēmas ietvaros. Šī gada tēma bija “Pārtika”.  Ekopadomes skolēni stāstīja par projekta gaitā organizētajiem pasākumiem gan skolotājiem, gan skolēniem, akcentējot aktivitāšu saistību ar mācību procesu. Stāstīja par izmaiņām  mācību gadā laikā, par turpmāk plānotajiem darbiem, lai veidotu pozitīvu attieksmi pret dabu un zaļo domāšanu.
Sarunā ar žūriju guvām vērtīgus norādījumus skolas vides novērtēšanai, kā turpmāk plānot Ekoskolas darbu, kā vairāk iesaistīt skolēnus, skolotājus, vecākus un sabiedrību. Žūrijas pārstāvji norādīja, ka darbs ir uzsākts labi,  tikai jāturpina un  jāpilnveido.
Rezultātu par Zaļā karoga iegūšanu uzzināsim augusta beigās, kad žūrija 14 cilvēku sastāvā būs pieņēmusi galīgo lēmumu pēc visu atskaišu nodošanas. Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements ir starptautiskā Zaļā karoga balva, ko saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas nosaukums un diploms ir nacionāla līmeņa balva skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Vija Sokolova, skolotāja, Ekoskolas koordinatore.

IMG_6279 (Medium) IMG_6283 (Medium)IMG_6301 (Medium)IMG_6286 (Medium) IMG_6292 (Medium)IMG_6303 (Medium)

Blog Attachment