Smiltenes vidusskola 1.septembrī plāno atsākt mācības klātienē

sasa

“Smiltenes vidusskolā tiek plānots jaunais mācību gads. Notikušas vairākas vadības sanāksmes, izvērtējot Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto redzējumu,” informē skolas direktore Ilze Vergina. “Plānojam, lai visi skolēni jaunajā mācību gadā varētu mācīties klātienē.

Skolā joprojām notiek būvdarbi, tāpēc izaicinājumu, lai visiem nodrošinātu mācības klātienē, ir daudz. Jāparedz arī tas, ka situācija jebkurā brīdī var mainīties. Taču jebkurā gadījumā vienmēr pirmajā vietā būs bērnu veselība un izglītība.

Pieņemtie lēmumi tiks saskaņoti ar vecākiem un arī ar Smiltenes novada domi. Tuvākajā laikā informēsim, kad skolā notiks vecāku sapulces.

Lai skolēniem, viņu ģimenēm un visam skolas kolektīvam saulains un skaists augusts!”