Smiltenes vidusskolas bibliotēka aicina skolēnus iesaistīties viktorīnā “Asini prātu!”

bibl_afisa

Smiltenes vidusskolas bibliotēka piedāvā skolēniem piedalīties viktorīnā „Asini prātu!” Viktorīnas mērķis ir paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas, pārbaudīt skolēnu erudīciju un skolā apgūtās zināšanas, uzlabot skolēnu informācijpratību.

Viktorīnas noteikumi ir vienkārši. Katru mēnesi jāapmeklē Smiltenes vidusskolas bibliotēkas interneta vietne un jāatbild uz 10 jautājumiem par kādu no ikmēneša tēmām, no trīs piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēloties vienu, jūsuprāt, pareizo. (Neaizmirstot norādīt arī savu vārdu!) Katra mēneša beigās tiks paziņots mēneša konkursa uzvarētājs, savukārt maijā noskaidrosim viktorīnas „Asini pātu!” uzvarētāju. Tā kā viktorīna norisināsies 2 vecuma grupās (3.- 6.klasei un 7.- 9.klasei), tad katrā vecuma grupā būs viens uzvarētājs.

Aicinām piedalīties viktorīnā un pārbaudīt savas zināšanas! Tā ir lieliska iespēja interesanti un aizraujoši pavadīt laiku, un uzzināt ko jaunu!

Viktorīnas nolikums.

Elīna Kubuliņa – Vilne  Smiltenes vidusskolas bibliotekāre

Blog Attachment