Smiltenes vidusskolas skolotāja – dzejniece Regīna Melzoba radījusi grāmatu bērniem un turpina iedvesmot skolēnus

regina

Smiltenes vidusskolas skolotāja Regīna Melzoba māca latviešu valodu, literatūru, kristīgo mācību, audzina 5.d klasi, vienlaikus atrodot laiku radošai pašizpausmei rakstniecībā. Humānā pedagoģija un kristīgās vērtības ir viņas dzīves un darba balsti un palīgi. Regīnu skolēni raksturo kā sirsnīgu, atsaucīgu, mīļu, izpalīdzīgu skolotāju, kas ir arī talantīga rakstniece. Kad viņu apciemo iedvesma, nekavējoties tiek radīti brīnumjauki dzejoļi un emocionāli prozas sacerējumi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Skolotāja aktīvi darbojas Cēsu kultūras biedrībā „Harmonija”. Ik pa laikam Smiltenē un tuvējā apkaimē norisinās kāds dzejisks kopā būšanas mirklis ar domubiedriem. Tiek piesaistīti arī mākslinieki no tuvākiem un tālākiem kaimiņu novadiem. Lieliska sadarbība izveidojusies ar Smiltenes vidusskolas mūzikas skolotāju Evu Uldriķi, kura Regīnas dzejoļiem rada muzikālu ietērpu.
Arī darbā ar skolēniem Regīna organizē literāras pēcpusdienas, kurās katram ir dota iespēja atklāt savu māksliniecisko potenciālu. Ar dziesmām, prozu un dzeju, mākslinieciskā gaisotnē skolēni dalās ar radošajiem darbiem. Ikviens Regīnas literatūras stundās tiek aicināts ļauties emocionālam piedzīvojumam, domu, sajūtu lidojumam, kas bagātina personību, kā arī papildina un pilnveido zināšanas. Būtiski, ka skolēni ikdienā satiekas ar skolotāju, kura spēj radīt priekšstatu par reālo ikdienas dzīvi savā darbības jomā. Ir prieks un lepnums, ka Smiltenes vidusskolas skolēni var mācīties pie skolotājas – literātes, kura var personīgo dzīves, darba pieredzi nodot saviem audzēkņiem.
Šoruden tiek izdota Regīnas izauklēta grāmata bērniem. Laipni aicināti baudīt un novērtēt autores vēstījumu dzejoļu grāmatā „Tauriņziedu klēpis”. Autore sirsnīgi atklāj pasauli bērnu acīm un vienlaicīgi uzrunā arī pieaugušos. Paldies skolotājai par radošu pieeju mācību darbā ar skolēniem un literāro darbu bagātību, kas iepriecina lasītājus.

Blog Attachment
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux