Svētki par godu skaitlim π

Neilgi pirms došanās pavasara brīvdienās Smiltenes vidusskolā notika svētki par godu skaitlim π. Tā ietvaros notika arī neliels konkurss, kurā sešas skolēnu komandas savstarpēji sacentās erudīcijā, atjautībā, veiklībā un skaitļa π  ciparu nosaukšanā aiz komata. Vērtēts tika arī katras komandas sarūpētais skaitļa π pīrāgs. Šogad pirmoreiz skaitļa π svētkos viesojās un konkursā piedalījās arī Blomes un Bilskas pamatskolu skolēni.

“Konkursa dalībnieki pārsvarā bija astoto klašu skolēni, jo saskaņā ar mācību programmu viņiem jāapgūst arī pamatzināšanas par skaitli π  ,” informē Smiltenes novada matemātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, matemātikas skolotāja un skaitļa π svētku organizētāja Monta Konstante.

Skaitļa π svētki Smiltenes vidusskolā notiek jau trešo gadu. “Tos rīkojam ar mērķi – rosināt skolēnu interesi par matemātiku un tās pielietojumu praktisku uzdevumu risināšanā, ļaut viņiem paskatīties citādāk, nekā ierasts līdz šim. Skolēni bija sagatavojuši ļoti interesantas prezentācijas par skaitli π. Interesantākos faktus no tām nolasīju priekšā visiem.

Pirms svētkiem skolēni cepa skaitļa π pīrāgus – tas viņiem palīdzēja nostiprināt  zināmas praktiskās iemaņas un vienlaikus saliedēja klašu kolektīvus. Konkursa laikā katrai komandai vajadzēja arī savu pīrāgu prezentēt.

Šādi pasākumi lieliski parāda, ka matemātiskās prasmes būtiskas gandrīz visās šīs dzīves jomās.”

Konkursā:

1.vieta – Smiltenes vidusskolas 8. a klases komandai,

2.vieta – Smiltenes vidusskolas 8.c klases komandai,

3.vieta – Smiltenes vidusskolas 8.b klases komandai.

Visvairāk ciparus – 78, kas atrodas aiz komata skaitlī π šoreiz nosauca 8.b klases skolēns Kristers Krauklis. “Smiltenes vidusskolas skolēni divas reizes šajās sacensībās bijuši labākie Latvijā,” stāsta skolotāja Monta Konstante. “Pirmais minēto rekordu sasniedza Ričards Averāts, kurš tagad mācās 10.b klasē, bet pagājušajā gadā – Jānis Ričards Bikiņš, kurš tagad mācās 9.a klasē.”

Alberts Einšteins, ko pamatoti uzskata par vienu no ievērojamākajiem 20.gs. zinātniekiem, raksta: “Man nav īpašu talantu. Es vienkārši esmu kaislīgi zinātkārs.” Pasaulē skaitļa π svētkus svin viņa dzimšanas dienā – 14. martā. Lai minētā ģēnija atziņa jūs visus iedvesmo arī šajā, daudz izaicinājumiem bagātajā pavasarī!

Baiba Vahere