Vecāku sapulces Smiltenes vidusskolā

sapulces info

Aicinām audzēkņu vecākus uz informatīvām sapulcēm:

pirmsskolas grupai “Pūcītes” 20.augustā plkst.18:00 (Rīgas ielā 16c)

Rīgas ielas 1.-4.klašu grupai un pirmsskolai 26.augustā plkst.18:00 (Rīgas ielā 16c)

Dakteru un Dārza ielas 1.-6.klašu grupai 27.augustā plkst.18:00 (Dakteru ielā 27)

7.-12.klašu grupai 28.augustā plkst.18:00 (Dakteru ielā 27)

Blog Attachment