Vēstule vecākiem

izz

Pirmo reizi mēs visi saskaramies ar kaut ko tādu, kam iepriekš nav bijis precedenta.

Šis ir laiks, kas pārbaudīs gan sabiedrības, gan katra individuālo imūnsistēmu, gan mūsu empātiju un spēju sadarboties kopumā.

Sākot ar 20. martu,  skolotāji sāks e-klasē nosūtīt skolēniem attālināti veicamos uzdevumus, bet tas nenozīmē, ka skolēniem tie obligāti jāsāk pildīt jau piektdien (skolēniem mācības pēc brīvdienām atsākas 23. martā). Mums, skolotājiem, ir izveidota platforma, kurā būs pārredzams, ko katrs skolotājs skolēniem uzdevis izdarīt un līdz kuram datumam darbs paveicams, līdz ar to nepieciešamības gadījumā tiks koordinēts darbu apjoms un darbam paredzamais izpildes laiks. Arī e-klasē, nosūtot uzdevumus skolēniem, skolotāji pievienos ne tikai darba izpildes termiņu, bet arī aptuveno laiku, cik uzdevuma izpildei tas paredzēts.

Ņemot vērā to, ka ģimenē attālinātam darbam/ mācībām  uz vairākiem cilvēkiem būs pieejams tikai 1 dators, skolēniem e-klasē nebūs jāreģistrējas noteiktā laikā, bet 1 dienas laikā, arī uzdoto skolēns varēs veikt jebkurā brīdī, pats plānojot savu laiku un veicamos darbus, ievērojot skolotāja noteikto laika intervālu. Jūsu bērniem, veicot uzdevumus attālināti, skolotāji piedāvās tikai tos rīkus, kādus viņi ir apguvuši jau izglītošanās procesā skolā, vai arī tos, kas ir vienkārši un viegli apgūstami. Jautājumus par veicamo darbu skolēns varēs skolotājam uzdot e-klasē, tomēr, ņemot vērā lielo darba apjomu, skolēns var nesaņemt tūlītēju atbildi.

Šobrīd mēs visi – gan skolēni, gan vecāki, gan skolotāji – esam jaunā situācijā, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu pirmajā attālinātās mācīšanās nedēļā strādāt “testa režīmā” un nedēļas otrajā pusē e-klasē ievietot anketu, kurā vēlēsimies uzzināt vecāku (1.-9.kl.) un skolēnu (10.-12.kl.) viedokli par to, kā veicies, kas labi, kas būtu jāpilnveido, pēc tam atbildes apkoposim, izdarīsim secinājumus un, ja būs nepieciešams, veiksim korekcijas attālinātajam mācīšanās procesam.

Šobrīd saziņa gan ar skolēniem, gan vecākiem galvenokārt notiek un notiks e-klasē, tādēļ lūgums vecākiem regulāri pārbaudīt e-klases pastu un sekot līdzi informācijai e-klasē un skolas mājaslapā svs.edu.lv.

Lūgums jums – vecākiem – būt par atbalstu savam bērnam izglītošanās procesā: pārrunāt laika plānošanu, iespējams, nepieciešama palīdzība no Jums; ģimenē saplānot viedierīču lietošanas grafiku, tā nodrošinot regulāru piekļuvi datoram arī bērnam; kopā ar bērnu šo attālināto mācību procesu uztvert mierīgi, bet nopietni un atbildīgi.

Ja Jūsu bērnam neizdodas ar darbiem tikt galā vai Jūsu ģimenei rodas tehniskas problēmas, lūgums sazināties e-pastā ar direktores vietniecēm izglītības jomā atbilstoši ēkai, kurā skolēns mācās, informēt par to, lai varam kopā meklēt risinājumus:

  • Dakteru ielā 27 Sandra Ozoliņa – sandra.ozolina@svs.edu.lv;
  • Dārza ielā 17 Marija Marksa – marite_skola@inbox.lv;
  • Rīgas ielā 16c Inese Raiskuma – inese.raiskuma@smiltene.lv.

Situācija ir ļoti nopietna; godprātīgi ievērosim drošības pasākumus, būsim atbildīgi un iecietīgi! Bet šajā laikā meklēsim arī iespējas, kā vairāk laika interesanti un pilnvērtīgi pavadīt mājās kopā ar saviem bērniem!

Visiem vēlot labu veselību un cerot uz sadarbību,

 

Smiltenes vidusskolas administrācija