Angļu valodas valsts 49.olimpiādes 2. (novada) posms

ol7

29.10. Smiltenes vidusskolā notiek Angļu valodas valsts 49.olimpiādes 2. (novada) posms, kurā piedalās olimpiādes pirmās kārtas uzvarētāji.
Lai vispusīgi pārbaudītu jauniešu zināšanas un prasmes angļu valodā un literatūrā, olimpiādē ietverti valodas lietojuma uzdevumi, testa izpratnes pārbaude un diktāts.
Jaunieši, kuri olimpiādes 2.posmā būs startējuši ar vislabāk, tiks izvirzīti dalībai valsts olimpiādes pirmajā kārtai.
Vēlam veiksmi un labus panākumus!