Ekoskolu rīcības dienas Smiltenes vidusskolā

eko

No 7. līdz 13.novembrim jau ceturto gadu Latvijā un 63 citās pasaules valstīs notiks Ekoskolu Rīcības dienas.
To mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp globālajiem procesiem un mūsu ikdienas paradumiem, iedvesmojot šos paradumus mainīt. Latvijā Ekoskolu Rīcības dienās iesaistījušās vairāk nekā 130 skolas.
Smiltenes vidusskola iesaistījusies ekoskolas mācību gada tēmā “Pārtika”, kuras mērķis ir izzināt sakarības starp pārtikas patēriņu un vidi; pētīt saistītās sociālās problēmas, meklējot praktiskas iespējas pārtikas patēriņa radīto ietekmju mazināšanai skolā, ģimenē.
Gada tēmas projekts ir “Ēdam atbildīgi!”, kura galvenais uzdevums ir samazināt pārtikas atkritumu daudzumu. Rīcības dienu akcenti ir:

  • ģimeņu anketēšana;
  • informēšana par palmu eļļas patieso dabu;
  • video skatīšanās par veselīgu pārtiku;
  • Zibakcija, kuras laikā veidos kartiņas ar saukli. Kartiņas skolēni izplatīs iedzīvotājiem.

Rīcības dienās aktīvi darbojas skolas Ekopadome: V. Sokolova – koordinatore; S. Grišjāne, I. Rulle, I. Raiskuma, A. Mālkalne; L. Drone; A. Piese, I. Dūmiņa, E. Ķestere, S. Vintere, A. Ekure, K. Sīmanis, E. Čukurs, E. Eglītis.
Ekoskolu Rīcības dienas tika aizsāktas 2013.gadā ar mērķi apvienot visas Ekoskolas kopīgā, sabiedriski nozīmīgā akcijā. Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Visā pasaulē to apgūst 17 000 000 skolēni, savukārt Latvijā – vairāk kā 40 000.