Informācija par COVID-19 ierobežošanu!

ddd

Smiltenes novada dome ir sagatavojusi informatīvo materiālu par Covid-19 ierobežošanu.

Informācija pielikumā.

Aicinājums ikvienam sekot līdzi aktuālajai informācijai Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

Blog Attachment