Izvēlies savu izglītības virzienu mācībām Smiltenes vidusskolas 10.klasē!