Jaunā mācību satura ieviešanas izvērtējums

IMG_0717 (Large)

16.maijā skolotāju komanda Valmierā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas seminārā prezentēja skolas paveikto jaunā izglītības satura ieviešanā. Skolas izvēlētais darba virziens šinī mācību gadā ir domāšanas un radošuma prasmju attīstīšana. Par domāšanas prasmēm notikušas skolotāju mācības, skolotāji plānojuši un vadījuši mācību stundas, notikusi sadarbība starp dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.
Valmierā skolotāju pārstāvji iepazīstināja ar labās prakses piemēriem skolā un diskutēja ar citu skolu pārstāvjiem, kā veiksmīgāk īstenot pārmaiņas, kas balstītas kompetenču pieejā. Īpaša interese pasākuma dalībniekiem bija par skolotāju vadītajām stundām, kurās skolēni vienlaicīgi apguva dažādu mācību priekšmetu saturu. Seminārs deva jaunas ierosmes darbam nākamajā mācību gadā.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux