Kas raksturīgs renesanses laikmetam zinātnē, kultūrā, literatūrā?

1

Kas raksturīgs renesanses laikmetam zinātnē, kultūrā, literatūrā? Uz šo jautājumu 2.decembrī atbildes meklēja skolotājas Sarmīte Rīdere un Ilva Dūmiņa, vadot sadarbības stundu latviešu valodā un kulturoloģijā kopā ar 10.a un 10. b klases skolēniem. Skolotājas rosināja jauniešus iepazīt renesanses laikmetam raksturīgākās iezīmes dažādās dzīves jomās. Skolēni atklāja būtiskākos faktus par Lielajiem ģeogrāfiskajiem atklājumiem, humānismu, individuālismu, reālismu, iepazina renesanses laikmeta aktualitātes mūzikas, literatūras, arhitektūras un mākslas jomās, kā arī iepazinās ar reformācijas un grāmatu iespiešanas nozīmi informācijas apritē. Skolēni darba grupās lasīja informatīvus tekstus par attiecīgo tēmu un stundas izskaņā sagatavoja prezentāciju – plakātu, kurā atklāja svarīgākos atslēgas vārdus, faktus par renesansi. Stundas noslēgumā skolēni secināja, ka renesanse ir kustība, kas virzīta uz progresu, ka tas ir lielo atklājumu un izgudrojumu laiks, kur vislielākā vērtība ir cilvēks.

Stundā sadarbojās skolotājas S.Rīdere un I.Dūmiņa.