“Mārītes” palīdz lācēniem atrast Ziemassvētkus

marites0

Lācēni grib piedzīvot Ziemassvētkus, bet māmiņa vienmēr liek iet gulēt… Taču šogad laiks silts, tāpēc lācēni paliek nomodā un dodas meklēt Ziemassvētkus…
Ķepaiņu un citu Ziemassvētku meklētāju lomās iejutās Smiltenes vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes grupas “Mārītes” audzēkņi.
“Ceļā lācēni satika zaķus, kuri viņiem apsolīja palīdzēt,” stāsta “Mārīšu” audzinātāja Mairita Belozareviča. “Ejot, lācēni redzēja, kā Ziemassvētkiem gatavojas putniņi un sniegpārsliņas…
Brīdī, kad ceļa mērķis jau bija tikpat kā sasniegts, uzradās velns un Ziemassvētkus nozaga. Taču draudzība un savstarpēja sadarbība arī šoreiz paveica citkārt neiespējamo – ceļinieki atrada gan velnus, gan Ziemassvētkus!
Lācēnu, zaķēnu un citu meža iemītnieku mīlestība un draudzība sasildīja velnēnus un viņi kļuva labi un draudzīgi.”
Vietā, kur mājo draudzība, labestība un prieks, svētki vienmēr ir izdevušies!

Baiba Vahere

Foto: no “Mārīšu” arhīva