Meklējot risinājumus, kā palīdzēt mūsu skolēnu ģimenēm

par_skolenu_edinasanu

Kādā veidā?
Plānojam, kā sniegt atbalstu, turpinot nodrošinot ēdināšanu (brīvpusdienas). Par to, kā tieši ieceri realizēt, tiks lemts 30.martā pēc situācijas apzināšanas.
Jāņem vērā, ka tā nebūs kopīga pusdienošana skolas ēdnīcā, jo īstenošana plānojama atbilstoši LR spēkā esošajai kārtībai ārkārtas situācijas valstī laikā.

Kādā gadījumā?
Ja būs pietiekama atsaucība no ģimenēm, šim izaicinājumam būsim gatavi no 1.aprīļa.

Kam pieejams?
Saskaņā ar pieteikumiem visiem 1.–9. klašu skolēniem un 10.–12.klašu skolēniem atbilstoši noteikumiem par brīvpusdienām.

Kā pieteikties?
Sazinoties ar skolēna klases audzinātāju līdz 30.marta pl. 9.00.