Noslēgušās Ekoskolu Rīcības dienas

eko_sk

Smiltenes vidusskolas skolēni piedalās Ekoskolu kustībā. Šajā mācību gadā ir starp tām 50 skolā, kuras piedalās projektā “Ēdam atbildīgi”. Novembra mēnesī Ekoskolu Rīcības dienās pievērsa skolēnu, viņu ģimeņu uzmanību pārtikai, tās iegādeiun izlietošanai.
Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp globālajiem procesiem un mūsu ikdienas paradumiem, iedvesmojot šos paradumus mainīt.
Rīcības dienās skolēni ar vecākiempiedalījās aptaujā “Mūsu pārtikas stāsti”. Analizējot, kur ģimenē ikdienā iegādājas pārtiku – veikalā vai audzē paši. Daudzas ģimenes dārzeņus audzē paši.
Skolēni prot paši gatavot ēdienu ( 78,5%) –cept olas, pankūkas, vārīt makaronus u.c.
Mājās katru dienu ģimenēs ēd dārzeņus, augļus, gaļu, retāk pusfabrikātus. Reti apmeklē ātrās ēdināšanas iestādes. Ēšanas paradumi mainās 44, 9 % resprondentu atkarībā no pieejamiem sezonāliem produktiem.
Atkritumos neizmantotu ēdienu izmet reti(60,7%) tas priecē, jo vairākums gadījumubeidies derīguma termiņš vai ēdiens sabojājies. Ģimenēm liekas, ka mēs drīzāk nevaram ietekmēt globālos procesus. Tomēr uz to mums jātiecas, jo ilgstspējīgaiepeirkšanās nozīmē:
lieki nepirkt produktus;
samazināt iepakojuma daudzumu;
izmest mazāk pārtiku atkritumos;
izvēlēties bioloģisko lauksaimniecisko produkciju vai vienkārši pa tiešo no zemniekiem;
pirkt mazāk produktus ar palmu eļļu.
Zinot, to, ka Eiropā 40% pārtikas nonāk atkritumos, skolā mācību stundās runā par pārtikas izmantošanu un nozīmi. Šajā mācību gadā 1.-4. Klašu skolēniem ir iespēja pusdienot, uz šķivja likt tik daudz ēdamā cik var apēst. Samazinājās pārtikas atkritumi. Skolēni novērtē saimnieču gatavoto.
Skolēni sociālo zinību, dabaszinību, klases stundu laikā pārrunāja par pārtikas izmantošanu un nozīmi mūsu dzīvē. Zīmēja kartiņas, lai aicinātu ikvienu pārdomāt par ilgstspējīgu attīstības mērķi- iepirkšanos. Lietosim savu iepirkuma maisiņu, pa tiešo no zemniekiem, palmu eļļai nē!; Ēdam vietējo.
Šīs skolēnu zīmētās kartiņas ekopadomes skolēni ZIB akcijā dāvāja Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Ieguvums no Ekoskolu rīcības dienām- kopīgi visiem ikdienā rūpēties par vides aizsardzību, atcerēties, ka mēs varam ietekmēt pasauli netikai sliktā, bat arī labā veidā- mazināt ūdens un gaisa piesārņojumu, mazināt bioloģisko daudzveidības izzušanu pašu mājās un pasaules mērogā.

Ekoskolas koordinatore Vija Sokolova