Pedagogs – tas ir uz mūžu…

pii

Šajā visiem tik grūtajā laikā, kad dažādi vīrusi ietekmē pirmsskolas grupu darbu, kad skolotājas slimo un nevar veikt savus tiešos darba pienākumus, esam ļoti priecīgi un pateicīgi skolotājām – pensionārēm. Viņas nekad neatsaka palīdzību darbā ar mazuļiem grupiņās. Mūs vienmēr atbalsta Vanda Šarkova, Ruta Kampe un Dzintra Cerbule. Ar mīļas omītes metodēm –pasakām un dziesmām,  ir iegūta bērnu uzticība un mīlestība.

Pedagoģijā gadu gaitā nekas daudz nemainās, gadu gaitā apgūtais neaizmirstas, tomēr jaunās pirmsskolas vadlīnijas liek mācīties ne tikai šobrīd strādājošajām skolotājām. Mūsu pensionārītes ir apguvušas  modernās tehnoloģijas un mācās Zoom platformā gan jaunumus audzināšanā, gan sadarbībā ar vecākiem.

Esam patiesi gandarīti un pateicīgi par Vandas, Rutas un Dzintras līdzdalību mūsu pirmsskolas dzīvē!

Teksts: Vita Leite

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux