Radošās darbnīcas

DSC_0459 (Large)

23.janvārī sākumskolas skolotāji radošajās darbnīcās atklāja  jaunas zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un dalījās pieredzē projekta “Ēdam atbildīgi”  aktivitātēs.
Skolēni vadīja dažādas darbnīcas skolotājiem. Visi kopīgi cepa kēksiņus, atpazina tējas, noskaidroja vitamīnu daudzumu dažādās ogās un augļos, mācījās ekomarķējumu un sertifikāciju  nozīmi, kā arī sastādīja vitamīniem bagātu  ēdienkarti, lai vēlāk iegūtās zināšanas nodotu skolēniem.

Smiltenes vidusskolas skolēni piedalās Ekoskolu kustībā. Šajā mācību gadā ir starp tām 50 skolām, kuras piedalās projektā “Ēdam atbildīgi”. Novembra mēnesī Ekoskolu Rīcības dienās tika pievērsa skolēnu un viņu ģimeņu uzmanību pārtikai, tās iegādei un izlietošanai.
Ekoskolu Rīcības dienu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides aizsardzībai, parādot saikni starp globālajiem procesiem un mūsu ikdienas paradumiem, iedvesmojot šos paradumus mainīt.
Rīcības dienās skolēni ar vecākiem piedalījās aptaujā “Mūsu pārtikas stāsti”. Analizējot, kur ģimenē ikdienā iegādājas pārtiku – veikalā vai audzē paši. Daudzas ģimenes dārzeņus audzē paši.
Skolēni prot paši gatavot ēdienu ( 78,5%) –cept olas, pankūkas, vārīt makaronus u.c.
Mājās katru dienu ģimenēs ēd dārzeņus, augļus, gaļu, retāk pusfabrikātus. Reti apmeklē ātrās ēdināšanas iestādes. Ēšanas paradumi mainās 44, 9 % respondentu atkarībā no pieejamiem sezonāliem produktiem.
Atkritumos neizmantotu ēdienu izmet reti (60,7%) un iemesls tad ir beidzies derīguma termiņš vai ēdiens sabojājies. Ģimenēm liekas, ka mēs drīzāk nevaram ietekmēt globālos procesus. Tomēr uz to mums jātiecas, jo ilgtspējīga iepirkšanās nozīmē:
• lieki nepirkt produktus;
• samazināt iepakojuma daudzumu;
• izmest mazāk pārtiku atkritumos;
• izvēlēties bioloģisko lauksaimniecisko produkciju vai vienkārši pa tiešo no zemniekiem;
• pirkt mazāk produktus ar palmu eļļu.
Zinot, to, ka Eiropā 40% pārtikas nonāk atkritumos, skolā mācību stundās runā par pārtikas izmantošanu un nozīmi. Šajā mācību gadā 1.-4. Klašu skolēniem ir iespēja pusdienojot uz šķīvja likt tik daudz ēdamā cik var apēst. Samazinājās pārtikas atkritumi. Skolēni novērtē saimnieču gatavoto.
Skolēni sociālo zinību, dabaszinību, klases stundu laikā pārrunāja par pārtikas izmantošanu un nozīmi mūsu dzīvē. Zīmēja kartiņas, lai aicinātu ikvienu pārdomāt par ilgtspējīgu attīstības mērķi – iepirkšanos. Lietosim savu iepirkuma maisiņu, pa tiešo no zemniekiem, palmu eļļai nē! Ēdam vietējo.
Šīs skolēnu zīmētās kartiņas ekopadomes skolēni ZIB akcijā dāvāja Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Ieguvums no Ekoskolu rīcības dienām – kopīgi visiem ikdienā rūpēties par vides aizsardzību, atcerēties, ka mēs varam ietekmēt pasauli ne tikai sliktā, bet arī labā veidā – mazināt ūdens un gaisa piesārņojumu, mazināt bioloģisko daudzveidības izzušanu pašu mājās un pasaules mērogā.

Vija Sokolova, Ekoskolas koordinatore Smiltenes vidusskolā