Robotikas pamati ar Milo palīdzību

we

Smiltenes vidusskolas Rīgas ielas 16c datorkabinetā otrdienu pēcpusdienās valda liels azarts. Notiek robotikas pulciņa nodarbības. Tajās piedalās mūsu pirmsskolēni – sešgadnieki un trešo klašu skolēni. Kādēļ tieši šie bērni? Atbilde pavisam vienkārša – šī vecuma bērniem nenotiek datorikas nodarbības.
Latvijā datorikas programmu aprobācijas pilotprojektu turpina 153 skolas, tai skaitā arī Smiltenes vidusskola. Šajā mācību gadā jauno priekšmetu fakultatīvi apgūst Rīgas ielas 1., 2. un 4. klases skolēni. Projekta mērķs ir agrīnāka digitālās kompetences attīstība, kā rezultātā skolēns ne tikai prastu izmantot dažādas programmas, bet arī saprastu, kā tās rodas, un pats spētu izveidot vienkāršas lietotnes.
Ar Smiltenes domes finansiālu atbalstu skola ir iegādājusies 9 LEGO WeDo 2.0 komplektus. Tajos ietilpst 280 būvējamas detaļas, motoriņš un 3 sensori. Ar katru konstruktoru iespējams darboties pārī, tā mācoties sadarbības un uzticēšanās prasmes.
LEGO WeDo 2.0 izglītojošais konstruktors ļauj apgūt robotikas pamatus. Skolēni iemācās konstruēt, programmēt, kontrolēt robotus, kas veic automatizētus uzdevumus. LEGO roboti ir koši, atraktīvi un, atšķirībā no “parastas programmēšanas”, ļauj nodarboties gan ar prātu, gan arī ar rokām. LEGO programmēšanas valoda ir salīdzinoši vienkārša un programmēšana notiek tāpat kā reālajā pasaulē “liekot programmu klucīšus”. Tāpēc tā skolēniem viegli apgūstama. Robotikas pulciņa bērni patstāvīgi lasa un izpilda grafiskus konstruēšanas noteikumus. Kad iecerētais robotiņš no Lego detaļām uztaisīts, ir laiks rakstīt programmu noteiktu darbību veikšanai. Šis process ir labi jāizprot, tādēļ ne vienmēr robotiņš dodas iedomātajā trajektorijā vai izpilda iecerētās darbības. Kāds prieks un apmierinātība, ja tomēr viss notiek pēc jauno konstruktoru prāta! Šajās nodarbībās bērni mācās strādāt pārī un uzņemties atbildību kopīgi. Reizēm tas neizdodas, rodas vēlme vainot otru kļūmīgā rīcībā. Robotikas nodarbības veido bērnu emocionālo noturību, attieksmi pret komandas biedriem, sadarbības un komunikācijas prasmes “krīzes” situācijās.
Mācību gads iesācies ar Lego robotiņa Milo konstruēšanu. Katrā nākošajā nodarbībā Milo prot arvien vairāk – ierauga šķērsli, izvairās no tā, iededz noteiktas krāsas gaismiņu vai uzraksta monitorā kādu vārdu. Līdz mācību gada beigām mazie konstruktori pratīs daudz vairāk un varēs palīdzēt citiem ieinteresētiem rotaļu biedriem uzsākt tik interesanto izglītošanās procesu.

Vita Leite – Smiltenes vidusskolas datorikas un robotikas skolotāja