Sadarbības stunda: Augu valsts daudzveidība

3

Mācoties par augu grupēšanu, 4.d un 4.c klase  iepazina augu valsts klasifikācijas pamatus kā arī akcentēja augu valsts aizsardzības un saudzīgas attieksmes pret dabu pamatprincipus. Iepriekšējā dienā saņemtais uzdevums bija sameklēt pļavā, mežā un  savas mājas apkārtnē raksturīgās augu valsts piemērus. Darbs klasē noritēja grupās un tika organizēts 6 pieturās:  1. Aļges2.Ķērpji3. Sūnas, papardes un kosas;  4. Skujkoki; 5Ziedaugi: koki, krūmi, puskrūmi;  6. Ziedaugi: lakstaugi. Darbs grupās vienmēr ir neliels izaicinājums: strādāt tā, lai mācību materiāls pietiktu visiem un darba vieta paliek derīga nākošajai grupai. Te lieti noder sociālajās zinībās un klases sadzīvē apgūtais par savstarpēju cieņu, pacietību, viens otram palīdzēšanu.

Maija Cinkus, Inese Raiskuma