Sadarbības stundas otro un trešo klašu skolēniem

2-3

Pagājušajā nedēļā interesantas sadarbības stundas notika arī otro un trešo klašu skolēniem. Otrklasnieki, liekot lietā matemātikas, vizuālās mākslas un mājturības stundā mācīto, gatavoja pulksteņus, kurus izmantos matemātikas stundās. Šie darbiņi tapa, sadarbojoties skolotājām Sanitai Ceriņai un Intai Purgalei.

Savukārt 3.b un 3.c klases skolēni skolotāju Ingas Jurciņas, Anitas železkinas un Sanitas Ceriņas vadībā veica pētījumus par kontinentiem, izmantojot angļu valodā, latviešu valodā un dabaszinībās mācīto.