Sestdienas ģeogrāfijas zīmē

DSC_1117

Smiltenes vidusskolas skolēni allaž bijuši vieni no aizrautīgākajiem Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas (VJĢS) apmeklētājiem. Šā mācību gada sezona noslēdzās ar ceturto vietu kopvērtējumā. Vairākās erudīcijas sacensību kārtās Smiltenes vidusskolas audzēkņi bija trešie labākie. Taču svarīgākie jau nav iegūtie punkti. VJĢS ir viena no lietderīgām skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Sacensības kopā pavadītajam laikam piešķir īpašu garšu un vairāk domātas, lai paplašinātu redzesloku.

“Šogad VJĢS apmeklēja 170 skolēni no 21 Vidzemes reģiona skolas,” informē Smiltenes novada ģeogrāfijas metodiskās apvienības vadītāja Ingūna Rulle, kura vairāk nekā desmit gadu garumā VJĢS iesaistījusi daudzus Smiltenes novada skolēnus. Vairāki no viņiem pēc tam veiksmīgi turpinājuši mācības augstskolā.

Neformālā gaisotnē uzzina daudz jauna

Laba iespēja interesanti pavadīt brīvo laiku un neformālā gaisotnē uzzināt daudz jauna – tie ir galvenie, VJĢS gūtie ieguvumi, kurus min Smiltenes vidusskolas skolēni, kas šogad reizi mēnesī devās uz minēto skolu Vidzemes Augstskolā. Vairākums no viņiem VJĢS apmeklē jau otro un trešo gadu. Nodarbības notiek sestdienās. “Taču tas, ko tur iegūstam, ir tā vērts, lai ziedotu brīvdienu un celtos agrāk,” atzīst jaunieši. Pagaidām neviens no viņiem neplāno savu nākotni saistīt ar ģeogrāfiju, taču iegūtās zināšanas noderēs ceļojot, mācību stundās, kā arī – erudīcijas konkursos un olimpiādēs.

Katra tikšanās kā maza olimpiāde

“Katra tikšanās ir kā maza olimpiāde, visi krāj punktus,” stāsta 9.c klases skolnieks Kārlis Sīmanis. “Konkursi notiek vairākās kārtās. Jautājumi – visdažādākie – saistīti ne tikai ar ģeogrāfiju, bet arī ar vēsturi, politiku, ekonomiku un citām jomām.”
“Pēc katras kārtas uzreiz uzzinām rezultātus un pareizās atbildes,” papildina 9.a klases skolniece Santa Vintere, kura, tāpat kā Kārlis, VJĢS apmeklē jau trešo gadu. “Diena noslēdzas ar apbalvošanu.
VJĢS esam sadraudzējušies ar skolēniem no citām skolām. Kāds vidusskolēns tur satiek savus iepriekšējos klasesbiedrus. Arī pasniedzēji ir ļoti jauki un pretimnākoši. Kopā varam visu ko pārrunāt un pajokoties.”

Pamazām kļuvuši par faktu krājējiem

“Pirmajā reizē nezināju atbildi gandrīz ne uz vienu jautājumu,” atceras Santa Vintere. “Taču nevienam tādēļ, ka viņš kaut ko nezina, slikti justies neliek. Drīzāk – uzslavē, ja protis iziet no situācijas ar humoru un atjautību. Kopā pasmejamies par jokiem, ko paši esam sarakstījuši.
Pēc vienas konkursa kārtas, kurā uzrakstījām daudz pareizu atbilžu, žūrijas pārstāvji mūs starpbrīdī laida pie datora likt dziesmas.”
Konkursu jautājumi visbiežāk nav no skolas mācību programmas. VJĢS mūs visus pamazām rosinājusi kļūt par interesantu faktu krājējiem.
“Mani uz VJĢS  aizveda interese par ģeogrāfiju,” atzīst 12.a klases skolnieks Emīls Lapiņš. “Esmu pārliecināts, ka VJĢS iegūtās zināšanas noteikti noderēs arī turpmākajā dzīvē.”
“Patīkamais apvienots ar lietderīgo,” VJĢS gūto pieredzi raksturo 9.b klases skolniece Ance Nata Pilsnibure. “Skolēniem, kuri vēl šaubās par savu nākotnes profesiju, šāda veida aktivitātes palīdz saprast, vai viņi grib studēt ģeogrāfiju arī augstskolā.”
“Man patīk tā brīvā gaisotne, kas tur valda. Arī visi skolotāji izturas vairāk kā pret draugiem,” stāsta 10.a klases skolnieks Kristaps Kažuro, kurš šogad VJĢS konkursa kārtā “Sports un veselība” 10.- 12.klašu grupā nopelnīja trešo vietu. Līdzīgi domā arī viņa skolasbiedrs, 8.a klases skolnieks Jānis Bikiņš, kurš saņēma diplomu par to, ka apmeklējis visas sezonas nodarbības.
11.b klases skolnieks Kaspars Pakulis, iedvesmojies no VJĢS aktivitātēm, sarīkojis vairākus erudīcijas konkursus Smiltenes vidusskolas 5. – 8. klašu skolēniem. Kaspars šogad izcīnīja 3.pakāpes diplomu Valsts Matemātikas olimpiādē. “Daļēji arī par šiem panākumiem varu teikt paldies VJĢS, jo tās aktivitātes attīsta loģisko domāšanu.”

Ātri iemanto popularitāti visā Latvijā

Skolotāja Ingūna Rulle saka paldies Smiltenes novada domei, kura VJĢS apmeklētājus vienmēr atbalstījusi ar transportu. “Dalības maksu sedz Valmieras novada dome.
Kopā ar smilteniešiem uz VJĢS brauc arī skolēni no Palsmanes un Grundzāles.
Daži vienreiz pamēģina un vairāk nebrauc, bet vairākums kļūst par VJĢS pastāvīgajiem apmeklētājiem.”
Skolotāja Rulle savā skolas laikā apmeklējusi Egila Birznieka vadīto Jauno Ģeogrāfu skolu (JĢS). “Nodarbības notika Rīgā. Uz JĢS brauca jaunieši no visas Latvijas. Skola ātri kļuva ļoti populāra un, domājot par to, lai skolēniem atvieglotu nokļūšanu JĢS, pakāpeniski tika izveidotas skolas visos Latvijas reģionos.
VJĢS sezona sākas septembrī un noslēdzas martā. Tradicionāli katru gadu tās ietvaros rīko Vidzemes Atklāto ģeogrāfijas olimpiādi un sacensības ko, jaunieši gaida visvairāk – VJĢS komandu mačus. Tajos skolēni sacenšas, darbojoties četru cilvēku komandā.”

“Man patīk būt skolotājai!”

Ingūna Rulle Smiltenes vidusskolā strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Bez ģeogrāfijas māca vēl arī sociālās zinības. To, ka viņa būs skolotāja, Ingūna zinājusi jau, mācoties pamatskolā.  “Man patīk būt skolotājai, darbs ar bērniem! Skolā katra diena ir citādāka. Esot kopā ar jauniešiem, uzzinu daudz jauna un pati jūtos jaunāka.
Mānītos, ja teiktu, ka strādāt skolā ir viegli,” atzīst skolotāja. “Mūsdienās grūtākais ir noturēt skolēnu uzmanību… Taču pozitīvā tik un tā ir vairāk. Agrāk starp skolotāju un skolēnu bija lielāka distance. Tagad skolēni ir atvērtāki. Varam brīvi kopā gan pasmieties, gan paākstīties. Nav jau tā, ka viņi nejustu robežu. Ja ir noteikumi, bērni tos arī respektē.
Strādājot skolā, visu mūžu jāmācās arī skolotājam, jo mainās pasaule cilvēki un arī mācību metodes. Ja agrāk stundas vairāk atgādināja lekciju, tad tagad stundai jābūt tādai, lai skolēni darbojoties paši nonāktu pie noteiktiem secinājumiem un atziņām.”
Mācoties Smiltenes vidusskolā, Ingūnai Rullei bijušas brīnišķīgas klases audzinātājas – Olga Ļebeģeva, Dzidra Briede… “Iespējams, tāpēc arī man vienmēr paticis, ka man ir audzināmās klases, savi bērni, kuri pie manis var nākt kā pie otrās mammas.”
Skolotājai ar daudziem absolventiem joprojām ir tuvas un mīļas attiecības.  “Šobrīd sēžu uz absolventu dāvinātā krēsla.  Priecājos par satikšanās brīžiem salidojumos.”
Skolotāja joprojām spilgti atceras savu pirmo darba dienu Smiltenes vidusskolā. “Toreiz vienā klasē mācījās vairāk nekā 30 bērnu, bija četras paralēlklases. Man uzreiz iedeva audzināmo klasi… “Taču – ja ko nezināju, kolēģi uzreiz bija gatavi palīdzēt. Varu būt laimīga, jo man ir ļoti jauki un atsaucīgi kolēģi.
Sākumā jutos mazliet neveikli, kad mani skolotāji aicināja viņus uzrunāt uz “Tu”. Ilgi nevarēju sadūšoties un tā uzrunāt savu klases audzinātāju Dzidru Briedi, jo viņa bija un vienmēr paliks mana skolotāja…”
Jau pavisam drīz klāt izlaidums. Skolotājai Ingūnai Rullei tas būs īpašs dubultā, jo šogad vidusskolu absolvēs arī viņas dēls Ričards…

Baiba Vahere

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux