Skolā sācies valsts pārbaudījumu laiks!

sk

Šis visiem mums ir laiks, kad mēs pārdomājam, cik svarīgi ir mūsu apkārtējie cilvēki, cik svarīgi ir draugi un ģimenes locekļi. Mums katram ir vajadzīgs labs uzmundrinājuma vārds, silts acu skats, mīļš glāsts no saviem tuvākajiem.

Lai cik grūti, mēs esam stipri un šo laiku pārdzīvosim.

Darbs skolā nav apstājies, bērni turpina mācīties un pamazām pielāgojas jaunajiem apstākļiem. Tagad pats galvenais ir sevi organizēt un daudz strādāt patstāvīgi.

Šajā nedēļā 6.klases skolēniem pirmajiem savas zināšanas jāpārbauda IZM veidotajos valsts pārbaudes darbos, un šodien notika  diagnosticējošais darbs latviešu valodā. Izaicinājums bija visiem – gan skolēniem, gan skolotājiem-, jo līdz šim neviens nezinājām, kā tas ir – kārtot valsts pārbaudes darbu attālināti.  Darbs bija apjomīgs, skolēniem savas zināšanas un prasmes nācās pierādīt ne tikai pareizrakstībā, lasītprasmē, prasmē klausīties un radoši izteikt savu viedokli, bet arī IT jomā, un viņi veiksmīgi arī ar to tika galā. Šis darbs bija kā atskaites punkts tam, kas latviešu valodā jau apgūts, bet kuros jautājumos zināšanas un prasmes līdz gada beigām vēl jāpilnveido.

Paldies  gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem, ka darām kopā, ka palīdzam un atbalstām cits citu!