Skolotāji un skolēni!

cesu_skolnieku_karogs

„Pasaule, kurā dzīvojām vakar, nav vairs tā pati, kurā šodien dzīvojam”. (Aksels Munte).

Sākot skolas gaitas jaunajā 2020./2021.mācību gadā, vēlam visiem izturību un stipru veselību, ticību savai zemei, savai valstij!

Kopš šā gada 12.marta nemanot pagājis gandrīz pusgads. Mēs saskārāmies ar pārbaudījumiem, kuriem nebijām gatavi. Šodien, kā sacījis Aksels Munte, mēs tiešām dzīvojam citā pasaulē. Kādi pārbaudījumi mūs vēl sagaida, nav zināms. Kā teikusi rakstniece Lūcija Ķuzāne „Nākotne nemitīgi kļūst par pagātni. Tagadne ir tikai dzīpars audumā, ko par dzīvi sauc”. Lai šo dzīvi dzīvotu pilnvērtīgi, der atcerēties, ka tieši izglītība cilvēku padara par cilvēku. Tās pamatuzdevums ir iemācīt viņam domāt un apgūt iepriekšējo paaudžu uzkrātās zināšanas un pieredzi. Tās dod katram gara stiprinājumu un veido mūs par kulturālu nāciju. Kulturālās vērtības radīja un rada izglītoti cilvēki.

Šajā sarežģītajā laikā Eiropā un pasaulē atzīmē dižā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250.jubileju. Viņa radītā mūzika dzīvo cauri gadsimtiem. Komponista devītās – cerību simfonijas noslēdzošā daļa ir kļuvusi par Eiropas savienības himnu. Šī gaišā, ticības pilnā mūzika turpina savu misiju, vienojot Eiropas tautas, arī  Latviju… Savukārt Jāzepa Vītola  „Gaismas pils” deva tautai ticību visskarbākajos laikos. Bet limbažnieka Baumaņu Kārļa radīto lūgsnu „Dievs, svētī Latviju!” 1920.gada jūnijā Latvijas valdība apstiprināja par valsts himnu. Simts gadu jau pagājis, bet arī šodien mēs lūdzam: „Dievs, svētī Latviju!” un topam uzklausīti!

Jūs, desmit Ziemeļvidzemes skolas glabājat Cēsu pulka Skolnieku rotas karoga tradīcijas un cenšaties saprast savu vienaudžu pirms simts gadiem veikto varoņdarbu. Arī tas ir spēka avots, kas stiprina!

Laika ritums atgādina, ka tuvojas 1991.gada janvāra barikāžu atceres laiks. Jau trīsdesmit gadu šķir mūs no tiem notikumiem. Tajos piedalījās arī Jūsu novadnieki. Tātad, bez zinību apgūšanas Jums būs arī jāieklausās tā laika notikumu dalībniekos….  Cilvēku atmiņā un līdz ar to arī valsts vēsturē uz laiku laikiem paliek godīgi padarīts darbs. Tas izskan mūzikā, par to lasa un apbrīno. Tas ir mūsu spēka avots!

Jūs, skolēni, esat dzimuši un auguši atjaunotajā valstī. Sākot no 2018.gada katru gadu pavadām simtsgadu zīmē. Visu pasākumu laikā Jūs katrs varējāt pārliecināties par sasniegto, pārliecināties, cik stipra kopā ar saviem sabiedrotajiem ir Latvijas valsts un Latvijas armija! Jums jāturpina iesāktais darbs! Darīsim kopā, palīdzēsim viens otram, jo

„…vēl daudz kas klāt šai dzīvē  mums būs burams,

vēl daudz kas izturams un neizturams,

vēl daudz – uz augšu, leju – kā nu kuram”.

Tā mūsu dižais vidzemnieks Ojārs Vācietis.

Ieklausieties šajos vārdos un esiet savas zemes patrioti,  jo Mūs vieno Latvijas svētais vārds!   Veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno 2020./2021. mācību gadu!

Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs,  biedrības „Latvijas Ģenerāļu klubs” valdes priekšsēdētājs

                                   Gaidis Andrejs Zeibots, viceadmirālis.