Jauno audzēkņu uzņemšana Smiltenes vidusskolā

skola

Smiltenes vidusskola, viena no tradīcijām bagātākajām vispārējās izglītības iestādēm Vidzemē, 2019./2020.m.g. skolēniem ar pamata izglītību piedāvā:

Mācības 2 izglītības programmās:

 • vispārējā, kompetenci attīstoša vidējā izglītība;
 • vispārējā vidējā izglītība ar padziļinātu matemātikas, dabaszinību, tehnisko zināšanu un programmēšanas apguvi.

Papildu atbalsts mācībās:

 • papildu nodarbības un konsultācijas eksāmenu priekšmetos;
 • profesionāla sagatavošana dalībai mācību olimpiādēs;
 • dalība Jauno Fiziķu, Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolās;
 • zinātniski pētnieciskās darbības prasmju attīstīšana (sadarbībā ar augstskolu mācībspēkiem, laboratoriju un nozaru speciālistiem);
 • nodarbības padziļinātas matemātikas apguvei;
 • vācu (DSD sertifikāts), angļu, krievu un ķīniešu valodas apguve.

Atbalsts personības pilnveidē:

 • skolā strādā daudz jaunu un pieredzes bagātu, jauniešu izaugsmē ieinteresētu skolotāju;
 • daudzveidīgas karjeras izglītības aktivitātes;
 • pieredzes apmaiņa ārzemēs “Erasmus +” projektu ietvaros;
 • pieredzes apmaiņa sadarbības skolā Vācijā (nedēļu ilga kultūras apmaiņas programma vai vācu valodas pratējiem – iespēja semestri mācīties Lise-Meitner-Gymnasium Villihā);
 • daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (jauniešu koris “Lido”, skolēnu pašpārvalde, ģitāristu, vokāli instrumentālais ansamblis, sporta pulciņš, iespēja iesaistīties Smiltenes pilsētas Kultūras centra kolektīvos, Sporta, Mākslas skolā);
 • drāmas elementu apguve teātra pulciņā Valmieras drāmas teātra aktiera Aigara Apiņa vadībā;
 • dalība daudzveidīgos skolas pasākumos (Zinātnieku nakts, Aerobikas festivāls, Literārā kafejnīca u.c.);
 • dalība starptautiskā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā AWARD.

Citas iespējas:

 • pretendēt uz ikmēneša Smiltenes novada domes stipendiju un naudas balvu, beidzot 12.klasi;
 • piedalīties konkursā, lai dotos divu nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas braucienā uz ASV;
 • iegūt līdzfinansējumu B kategorijas autovadītāju kursiem;
 • par brīvu izmantot labiekārtotu internātu.

Audzēkņu uzņemšana 10.klasē 2019./2020.m.g.:

17., 18. jūnijā – no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Par dokumentu iesniegšanu iespējams vienoties arī individuāli, tālr.: 29449195.

Blog Attachment