Smiltenes vidusskolas jauniešu koris “Lido”

PHOTO-2019-12-10-09-19-34

Koris “Lido” ir Smiltenes vidusskolas vizītkarte. Skolēni atzīst, ka koris ir vislabākā relaksācija pēc mācībām. Kopīga dziedāšana saliedē kolektīvu.

Daudzi jaunieši korī gūst pirmo skatuves pieredzi, mācās radošā sadarbībā pieņemt interesantus izaicinājumus un iepazīst to īpašo gandarījumu, kad ar kopīgu darbu sasniegti augsti mērķi.

Kopā apceļotas daudzas pasaules valstis, iegūti draugi Venēcijā, Austrijā, Spānijā, Beļģijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Itālijā un gūti panākumi skatēs, daudzos konkursos, saņemtas skaistas balvas un dziedāts varenajā Dziesmusvētku kopkorī. Domās un sapņos “Lido” jau ir Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kas notiks nākamgad.

Kora pirmā diriģente bija Māra Zelmene. No 1996.gada kori vada diriģente Valda Sedola un koncertmeistare Ilze Megne.

Lai lidotu, vajadzīgi spārni. Diriģente Valda Sedola uzskata, ka tos audzē šūpulī ieliktais talants, mīlestība uz dziesmu, entuziasms un vēlme muzikālajā izaugsmē ieguldīt darbu.
Koris viņai nozīmē daudz vairāk par to, ko iespējams izteikt vārdos.
Kā raksta garīgā skolotāja Beinsa Duno: “Mūzika ienes cilvēka dvēselē plašumu, garā – spēku un sirdī – maigumu un siltumu, prātā – gaismu un brīvību.”

Diriģentes laimīgi brīži ir tad, kad koris dzied tā, ka skudriņas skrien pār kauliem, kad izdodas izveidot tik ciešu saikni ar skatītājiem, ka viņu acīs iemirdzas aizkustinājuma asaras, kad paskatoties uz saviem koristiem, redzams: dzied arī viņu acis, seja, viss…

Blog Attachment