Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020. gada maiju

Bez nosaukuma

Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020. gada maiju.

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” https://likumi.lv/ta/id/313216

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2020. gada maiju.

VISI skolēni brīvlaikā dodas no 16.-22.martam

Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 15. maijam

angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā;
franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā;

Vairāk info par centralizēto eksāmenu norisi:

eksāmeni@visc.gov.lv
Tālr.nr. 60001606, 27305574
www.visc.gov.lv

Blog Attachment