Uzņemšana Smiltenes vidusskolas 1.klasē

111111

Ar 2021.gada  1. martu uzsākam bērnu reģistrāciju uzņemšanai Smiltenes vidusskolas 1.klasē 2021./2022.m.g.

  • Vecāku pieteikumi līdz ārkārtējās situācijas beigām tiek pieņemti elektroniski  (iesūtot skolas e-pastā svs@smiltene.lv), pēc tam klātienē pie lietvedes

                 Dakteru ielā 27 no plkst. 9:00 līdz 16:00 (t.20371306) vai

                 Dārza ielā 17 no plkst. 9:00 līdz 16:00 (t.26613939).

  • Ja pieteikums iesniegts elektroniski, tad līdz 2021.gada 31.augustam, klātienē jāiesniedz izziņa par obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguvi, dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), bērna medicīniskā karte (026/u un 063/y veidlapas).
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux