VALSTS PĀRBAUDĪJUMU NORISE 2018./2019.MĀCĪBU GADĀ

Exam

Ir zināms valsts pārbaudes darbu grafiks.

Kas jāzina par valsts pārbaudes darbiem 12.klašu skolēniem.

Kas jāzina par valsts pārbaudes darbiem 9.klašu skolēniem.

Blog Attachment