Dzejas stunda Smiltenes vidusskolā

stunda0-1

3.maijā Smiltenes vidusskolas 8.c klases skolēnus uz īpašu literatūras stundu aicināja šīs klases skolēni: Karīna Kačnova, Ralfs Krūmiņš.

Šī bija dzejas stunda, kurā Karīna pirmo reizi uzdrošinājās auditorijas priekšā lasīt savu dzeju. Ralfs šo stundu bagātināja ar brīnišķīgu ģitāras spēli.
Kad Karīna mani iepazīstināja ar savu dzeju, biju patiesi pārsteigta, cik ļoti īpaša, dvēseliska un dziļa ir šī dzeja. Tā nāk no iekšienes caur prieku, sāpi un savu pieredzi. Ar Karīnu bijām vienisprātis, ka jāpiedāvā klasesbiedriem literatūras stunda, kurā skanētu viņas dzeja.
Karīna noformēja skaistu afišu, kurā aicināja klasesbiedrus uz šo pasākumu.
Lai skandētajai dzejai piešķirtu krāsainību, Karīnas dzeju lasīt bija uzaicināti arī klasesbiedri, kuri tam jau iepriekš bija gatavojušies.
Skolēniem bija arī iespēja klausīties Karīnas stāstījumā par to, kā top viņas dzeja, kā arī pašiem uzdot meitenei dažādus jautājumus.
Stundai noslēdzoties, klasesbiedri izteica savas domas par šo literatūras stundu, atzinīgi novērtējot Karīnas sniegumu, viņas dzejas vērtību un dvēseliskumu, kā arī lielo uzdrošināšanos pirmo reizi skaļi lasīt savu dzeju. Klasesbiedri atzinīgus vārdus veltīja arī Ralfam, aicinot uz tālāku muzikāli dzejisku sadarbību.
Pati Karīna stāsta: “Dzeju rakstīt ir grūti, idejas arī ne vienmēr nāk prātā. Ar iedvesmu, skumjām un prieku es rakstu dzejoļus, un katrā no tiem ielieku savu mazo stāstu, kuru ar skaļiem vārdiem grūti pateikt. No mana skatu punkta dzeja ir pavisam cita pasaule, kuru katrs izprot citādāk. Ļoti priecājos arī par to, ka kādam tas patīk un ka to novērtē. Stāvot klases priekšā, nekad nevarēju iedomāties, ka spēšu tikt galā un sasniegt kaut ko tādu.”

Regīna Melzoba, Smiltenes vidusskolas literatūras skolotāja