Piepogāti Smiltenes vidusskolai

Laukā vēl vietām sniegs, bet dabā viss nepārprotami vēsta par pavasara tuvošanos. 8.martā Smiltenes vidusskolas 9.klašu skolēni saņēma savas skolas simbolisko piederības apliecinājumu – pogas ar latvju spēka zīmēm. Tās kopā ar skolotāju laba vēlējumiem vi..

Sākušās Ritmikas dienas!

8.martā Smiltenes vidusskolā notika Ritmikas dienu pirmā daļa, kurā sagatavotos priekšnesumus sniedza 1. – 6. klašu skolēni, kas mācās Rīgas ielā – 16 c, kā arī vecāko pirmsskolas grupu “Pūcītes”, “Mārītes” un “Taurenīši” audzēkņi. Vislielāko skatītāju si..

Svētki par godu skaitlim Pī

14.martā, kad matemātiķi, programmētāji un citi, ar informāciju saistīto jomu speciālisti atzīmēs skaitļa π (pī) dienu, skolēni baudīs pavasara brīvlaiku. Tāpēc Smiltenes vidusskolas astoto klašu skolēni skaitļa π (pī) svētkus svinēja 7.martā. Gāja jautri..