Iesaistās kampaņā par cilvēcību

Kā tu justos, ja piespiedu kārtā vajadzētu pamest dzimteni, mājas un draugus? Cik bieži aizdomājamies par to, kā patiesībā jūtas cilvēki mums blakus? Īpaši tie, kas atšķiras… Kāds ar ādas krāsu, cits ar uzskatiem vai izturēšanos. Un ir arī tādi, par kurie..