Mārtiņdiena

7.novembrī Smiltenes vidusskolas pirmsskolas “Mārīšu” un “Pūcīšu” grupas bērni kopīgi atzīmēja Mārtiņdienu. Lai vārti no rudens uz ziemu tiktu atvērti skanīgi, bērni gāja rotaļās, dziedāja dziesmas par Mārtiņiem, minēja dažādas mīklas un, protams, neizpal..