Atzinība par Uzdevumi.lv izmantošanu!

Smiltenes vidusskola saņēmusi atzinības rakstu par aktīvu izglītības portāla Uzdevumi.lv izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu. 2018./2019. mācību gada pirmajā semestrī skolēni atrisinājuši 79639 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 97 digitālus pārbaude..