Bioloģiskā daudzveidība un klimata pārmaiņas – Ekoskolu gada tēma

stunda

Labās prakses piemēri sākušies!
Esot starptautiskās Ekoskolu kustības dalībniekiem mācību procesā pastiprināti integrējami vides izglītības uzdevumi: dabas aizsardzība, izpratne par dabas daudzveidību, atkritumu šķirošana, klimata pārmaiņu pētīšana, sabiedrības izglītošana. Šie temati saistāmi ar mācību satura jomām, integrējami gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs. Šoruden tas veiksmīgi uzsākts karjeras izglītībā, 6. klasēm praktiski dodoties meža ekspedīcijās: vienlaicīgi iepazīstot mežu kā nozīmīgu tautsaimniecības nozari un pētot kā ļoti bagātu ekosistēmu.
Otrs piemērs: 4.b klasē 12. septembrī pāru stunda dabaszinībās, temats “Augu daudzveidība”. Patstāvīga augu meklēšana katram savā dārzā, pagalmā, tuvējā mežā; savākšana, nenodarot pāri dabai. Uz skolu ir atnests bagātīgs augu klāsts, nu visu sadalām pa stacijām:

  • Aļģes un ķērpji;
  • Sūnas un papardes;
  • Ziedaugi – lakstaugi, koki un krūmi;
  • Skujkoki.

Uz galdiem šo grupu pazīmju īss apraksts un darba lapas skolēniem, lupas sīkāku detaļu pētīšanai. Klasē – augu noteicēji, plakāti, uz ekrāna video par kādu no augu grupām. Nu tik pie darba, katrā stacijā tikai 10 – 12 minūtes! Ieinteresēti, darbīgi, izbrīnīti, radoši aizrit darbs, tad vērtējums.
Vērtējumā – visvairāk patikušas aļģes, ko kāds burciņā ir atnesis! Tad tādas tās aļģes! Būs jāpapēta mikroskopā, bet to citu reizi..
Ķērpjiem ir ļoti sarežģīti nesaukumi!
Ikviens ir lepns par savu atnesto augu, piemēram: cik skaista ir hortenzija; gandrīz katrs vēlējās noskaidrot, ka necilās puķītes ar violetiem ziediem nosaukums ir pulkstenīte.
Kas to būtu domājis, ka šīs pēc izskata tik skaistās, koši oranžās, bet indīgās ogas pieder maijpuķītei, kura pavasarī tik saldi smaržo? Tad tāpēc skolotāja tās tikai parādīja, bet uz galdiem nelika! Un uzsākot stundu atgādināja – tagad mums ir gluži kā laboratorijas darbs, un visu drīkst pētīt tikai ar redzi, tausti, ožu… un nekādā gadījumā nedrīkst pagaršot!
Mūsu izcilo milzi ozolu pazīstam visi, bet izbrīnīti esam par kadiķu ogām, lapegles maigajām skujiņām un stipro sveķaino koksni, kura pat ūdenī ilgi nebojājas.
Savukārt abas skolotājas savstarpēji apstiprināja, ka dabaszinību lielajos praktiskajos darbos lielā klasē ar 23 bērniem optimāli ir strādāt divatā gan plānošanas procesā, gan mācību stundā. Tad iespējams daudz lielāks atbalsts un praktiska palīdzība ikvienam skolēnam.

Kopā ar skolēniem augus meklēja un cītīgi pētīja skolotājas Inta Purgale un Inese Raiskuma