Dabai labu darīt!

daibe

Vakar, 10. maijā Daibē norisinājās skolas gada noslēguma pasākums ZAAO organizētajam konkursam “Dabai labu darīt!”. Šī bija nozīmīga diena vides izglītības jomā – klātesot Izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, tika atklāts jaunais vides izglītības centrs.
Jau tradicionāli šajā pasākumā tiek suminātas labākās skolas otrreizējo materiālu vākšanā. Smiltenes vidusskola ieguva 2. vietu aiz Valmieras Viestura vidusskolas, saņemot balvā dāvanu karti 300 EUR vērtībā mācību braucienam. Uz to tiks aicināti visu klašu čaklākie skolēni.
Gan makulatūras, gan bateriju vākšana un nodošana, tāpat kā atkritumu šķirošana ir skolas ieguldījums nākotnē, izpratnē par aprites ekonomiku. Jo agrāk bērni iegūst izpratni par vidi un pārdomātu patēriņu, jo tā būs noturīgāka.
Aktīvākie skolēni makulatūras vākšanā ir Roberts Zīvers (1.b) – 2040,5 kg un Kristers Siliņš (4.a) – 1026 kg.
Savukārt čaklākais izlietoto bateriju vācējs ir Haralda Hirte (1.a), viņam 6.vieta Latvijā, nododot 350kg!
Paldies skolēniem un viņu vecākiem par atsaucību!

Vija Sokolova , Ekoskolas koordinatore