Ekoskolu aktīvākie jaunieši vienosies Zaļajā kopradē

maza

No 15. līdz 18. augustam Ventspils Pārventas pamatskolā pulcējās 130 iniciatīvas bagāti jaunieši no Latvijas Ekoskolām, lai radītu idejas vides aizsardzības pasākumiem Latvijā.
Arī mūsu skolas 3 jaunieši Kārlis Sīmanis, Ance Pilsnibure, Dāvis Veigulis piedalījās Zaļajā kopradē .
“Mūsu lielais mērķis ir kopā ar jauniešiem veicināt dažādu sabiedrības grupu izpratni par vides aizsardzības nozīmi un katra iespējām tajā piedalīties. Pasākuma četru dienu programma izstrādāta tā, lai dalībnieki izglītotos vides aktualitātēs, iedziļinātos Latvijas sabiedrības labklājības jautājumos un kopīgi radītu idejas, kuras paši vēlāk gribētu un prastu realizēt” pauž Zaļās koprades koordinators Edmunds Cepurītis.
Zaļās koprades pasākumā jaunieši piedalījās dažādās izglītojošās un atraktīvās nodarbībās kopā ar pieredzējušiem viedokļu līderiem un ekspertiem no vadošajām vides organizācijām. Četru dienu programmā iekļautas tādas tēmas kā dabas daudzveidība, tās nozīme un izzušana, jūra un piekrastes piesārņojums, jauniešu grupu motivēšana u.c.
Radošajās darbnīcās jauniešiem bija iespēja apgūt vērtīgas prasmes vides kampaņu plānošanā, vizuālo materiālu sagatavošanā, publiskajā runā un arī videi draudzīgā ēdiena gatavošanā. Visā pasākuma laikā jauniešu darbu atbalstīja grupu līderi jeb mentori. Aktīvākajiem dalībniekiem un labāko ideju autoriem būs iespēja attīstīt savus projektus programmas turpinājumā Rudens kopradē.
Rudens kopradē no mūsu skolas piedalīsies Ance Pilsnibure.
Zaļā koprade ir daļa no projekta “Tava vide, tava Latvija”, ko organizē Vides izglītības fonds ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Ekoskolas koordinatore Smiltenes vidusskolā skolotāja Vija Sokolova