Izzinošs brauciens ar vērtīgu ieguvumu

uz_gulbeni

Šā gada 9.maijā  Smiltenes vidusskolas 7.d  un 6.c klases   ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” devās izzinošā braucienā uz Gulbeni. Šeit skolēni  apmeklēja Gulbenes depo, kas ir raksturīgs  20.gadsimta lokomotīvju depo ar šaursliežu  un platsliežu  ceļiem dzelzceļa ritošā sastāva novietošanai. Gida mudināti, skolēni  aplūkoja griezuli ar divu platumu sliežu ceļiem- vienīgo tāda veida griezuli Latvijā. Mums tika dota arī iespēja vizināties ar divu veidu rokas drezīnām. Uzzinājām, ka depo strādā 28 darbinieki, dažādu (10- konduktors, ritošā sastāva remontatslēdznieks, lokomotīves vadītājs un tā palīgs, depo dežurants, kultūras pasākumu organizētājs u.c.) profesiju pārstāvji. Tikāmies ar lokomotīves vadītāju un vērojām, kā viņš sagatavoja lokomotīvi braucienam. Pēcpusdienā devāmies paši nelielā izbraucienā ar bānīti līdz Papardes stacijai, kurā izkāpām un  radoši darbojāmies komandās.
Šis brauciens mums deva jaunas zināšanas  par profesijām, varbūt pat kādu ieinteresēja dzelzceļnieka darbs, kā arī saliedēja klašu kolektīvus.

                                         Audzinātājas: Vera Rācene un Ārija Veitmane