Jaunākā informācija par drošību internetā Drošāka interneta centra ziņu izdevumā un skolas mājas lapā

di

Iznācis aprīļa Latvijas Drošāka interneta centra ziņu izdevums, kurā apkopota jaunākā informācija par drošību internetā.  Izdevumā ir informācija par   “Kontroles rīki vecākiem lietotņu pārvaldībai bērnu viedierīcēs” un valsts policijas lietotne pusaudžiem “Mana drošība”. Izdevums šeit.  Vēl citu informāciju par drošību internetā var atrast skolas mājas lapā http://svs.edu.lv/vecakiem/informacija-vecakiem/