KĀ VISU PASAULI IETILPINĀT VIENĀ PAPĪRA LAPĀ?

20171030_114704

30.oktobrī 6.a klasē skolēni skolotāju Ritas Rozītes un Montas Konstantes kopīgi vadītā matemātikas – dabaszinību stundā mācījās, kādi ir mērogu veidi, kā saprast, aprēķināt mērogu un lasīt to kartē. Stunda sākās ar jautājumu, kā vienā papīra lapā var iezīmēt klasi, Smilteni, Latviju un visu pasauli. Stundā tika nojauktas robežas starp diviem mācību priekšmetiem – dabaszinībām un matemātiku. Skolēni, skolotāju vadīti un atbalstīti, meklēja atbildes uz jautājumiem, cik vienam centimetram kartē atbilst kilometri dabā, kā pāriet no vārdiskā mēroga uz skaitlisko mērogu, kā kilometrus iezīmēt kartē. Skolēni plānoja, kādas matemātiskas darbības jāveic, lai aprēķinātu attālumu no vienas vietas līdz otrai, dodoties pa atšķirīgiem maršrutiem. Stundas beigās pārsteigums bija ieraudzīt, ka arī matemātikas grāmatā ir uzdevumi ar karti, kas redzama atlantā.
Skolotājas Monta un Rita, vērtējot stundu, sacīja, ka skolā skolēni strādā ar grāmatu, pierakstiem, tāfeli, bet ne vienmēr saprot, kā to, kas noticis stundā, var pārnest uz dzīvi aiz klases sienām. Tāpēc jācenšas atbalstīt skolēnus ieraudzīt, kā zināšanas izmantot ikdienas situācijās.
Stundas izvērtējumos skolēni rakstīja: “Man patika darboties ar atlantu un kalkulatoru; patika, ka stundā piedalījās divas skolotājas; patika jaukās skolotājas; mēs labi uzvedāmies; iemācījos, kā izmantot mērogu; vislabāk izdevās mērīt kartē; sapratu, ka arī lineāls var kļūdīties”.

20171030_112835 20171030_113331 20171030_114057

Blog Attachment