Kādi ir kukaiņu uzdevumi dabā?

anna_domasana

4.aprīlī skolotājas Annas Lavrinovičas vadībā 8. C klasē bioloģijas stundā skolēni mācījās par kukaiņu nozīmi dabā. Jaunajā kompetencēs balstītajā pieejā būtiska nozīme ir domāšanas prasmju attīstīšanai, tāpēc stundā skolēni mācījās iedziļināties, vērtēt un pamatot spriedumus.
Videofragmenti ar biti, kas apputeksnē ziedus, kukaiņiem, kas grauž koka lapas, mārīti, kas iznīcina citus kukaiņus  palīdzēja rast atbildes uz jautājumu, kas notiktu, ja kādu dienu dabā vairs nebūtu kukaiņu. Skolēni diskutēja par situācijām, kad kukaiņi var apdraudēt cilvēka veselību  un atzina, ka cilvēku izglītotībai bieži vien ir izšķiroša nozīme, lai rīkotos pareizi.
Domāšanas dziļumu skolēni apliecināja piedāvājot savus ierosinājumus, lai mazinātu svešzemju sugu ieceļošanu Latvijā un saglabātu līdzsvaru dabā. Līdzās prasmei domāt ikviens mācījās prasmi sadarboties, strādājot kopā ar citiem.
Skolā par ierastu praksi kļuvusi skolotāju savstarpēja mācīšanās, skolotāji aicina kolēģus vērot stundas un analizēt, kā uzlabot  mācību procesu. Skolotājas A. Lavrinovičas vadītajā stundā tika  demonstrēta skolotāja prasme būt ne tikai sava mācību priekšmeta entuziastam, bet arī prasme mācīt atbildīgi vērtēt savu rīcību.

Blog Attachment