Laba ziņa – visi līdz šim veiktie “Covid – 19” testi ir negatīvi!

Visi līdz šim veiktie Smiltenes vidusskolas skolotāju un tehnisko darbinieku “Covid – 19” ir negatīvi! Piesardzības nolūkos skola, konsultējoties ar SPKC, pieņēmusi lēmumu, ka 5.un 6.klašu skolēni, kā arī pirmsskolas grupa, kas mācās skolas ēkā Dārza ielā 17, pagaidām vēl turpinās mācības attālināti.

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņām “Pūcītes” un “Taurenīši”, kas mācās skolas ēkā Rīgas ielā 16 c, turpinās sestdien, 31.oktobrī, noteiktā mājas karantīna, lai novērstu inficēšanās riskus. Šo lēmumu, saņemot ziņu par vienu “Covid 19” pozitīvo personu, pieņēma Smiltenes vidusskolas un Smiltenes novada domes vadība, pamatojoties uz Smiltenes novada domes 29.08.2020 lēmumu Nr.510, kā arī konsultējoties ar SPKC.

Pirmsskolas izglītības grupa “Mārītes” (Rīgas ielā 16 c) pagaidām turpinās mācības attālināti, jo šai grupiņai ir viena ieeja un koplietošanas telpas ar karantīnā noteiktām grupām, kā arī – visas minētās grupas atrodas vienā ēkas daļā.

Skolas direktore Ilze Vergina regulāri sazinās ar SPKC. “Paldies visiem par sapratni! Piesardzības pasākumi (pirmsskolas grupiņu mājas karantīna, pāriešana uz attālinātajām mācībām, roku dezinficēšana, sejas aizsargmasku nēsāšana) nav bijuši veltīgi, vīruss Smiltenē, par laimi, neiet plašumā!

Turpinām rūpēties par savu veselību, būsim piesardzīgi, saudzēsim sevi un viens otru! Šī slimība negaidīti var pārsteigt ikvienu no mums!”