Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvalde strādā un iedvesmo…

Lai labi mācītos, jābūt arī brīžiem, kas ļauj mazliet atpūsties, sirdī ielīt priekam, piedzīvot drauga pleca sajūtu, izaugsmi rosinošu konkurenci un apziņu, ka mūsu dienas piepilda tik daudz lielāku un mazāku notikumu. Lai kā reizēm gribētos ilgāk pakavēties domās pie kaut kā viena. Gluži kā koši stikla gabaliņi mozaīkā, arī mūsu skolas radošajā dienasgrāmatā šajos mācību gada pirmajos trīs mēnešos ierakstīti vairāki skaisti skolēnu pašpārvaldes rīkoti pasākumi, kurus noteikti atcerēsimies vēl ilgi. Laikā, kad lokā sitas lietus un sāk pūst aukstie rudens vēji, ir tik jauki pakavēties atmiņās par Literāro kafejnīcu, kurā jaunieši un skolotāji lasīja dzeju, kas atbalsojas sirdī. Pasākumā piedalījās arī Smiltenes vidusskolas absolvente, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkne Ance Moruza, kuras brīnišķīgajā izpildījumā varējām dzirdēt komponista Emīla Dārziņa dziesmu ar dzejnieka Jāņa Poruka vārdiem “Aizver actiņas un smaidi”. Skolēnu pašpārvaldes prezidentes Alises Zvejnieces kronēšanas pasākums skolēniem bija brīnišķīga iespēja radoši izpausties, sveicot savu pārstāvi, kura tagad devusi arī svinīgu zvērestu rūpēties par Smiltenes vidusskolas skolēnu saimi, aizstāvēt viņu intereses, ļaut izskanēt skolas vārdam tuvu un tālu. Skolasbiedri vēlējumos un priekšnesumos prezidentei, gluži kā viņu “mazie brāļi” Ēzopa fabulās, izteica to, ko ilgojas viņas turpmākajā darbā redzēt visvairāk – vērīgas acis, kas pamana, kad kādam nepieciešama palīdzība,......

Literārā kafejnīca 2023

“Dzeja ļauj apvienot šķietami nesavienojamo – to, kas jau bijis un pagājis, ar to, kas vēl dzimst un būs; vienreizīgumu un daudzējādību; konkrētumu ar abstrakto – un tas viss ar sirds degsmi un bez ikdienas apdomīgumam piemītošā vēsuma.” Aleksandrs Volkovs Viens no Smiltenes vidusskolas skaistākajiem pasākumiem – “Literārā kafejnīca” – jau 28.septembrī. Uz tikšanos plkst. 18 skolas iekšpagalmā (Dakteru ielā 27). Līdzi ieteicams paņemt pledu, savu krūzīti un dzejas kamolīti. Apģērba tematika: adījumi...

Kas motivē jauniešus iesaistīties Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldē?

Kas motivē jauniešus iesaistīties Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldē? Izaicinājumi, jaunu prasmju apgūšana, vēlme veidot skolas vidi un skolas dzīvi pašiem tādu, kādu vēlamies. Runāt un diskutēt, darīt un radīt, ietekmēt, paust savu viedokli, uzklausīt un tikt uzklausītam. Izvērtējot šajā mācību gadā paveikto, varam droši teikt, ka vislielākie resursi slēpjas mūsos pašos un vēlmē sev un apkārtējiem dot iespēju pamanīt, cik pārsteidzoši daudz mēs spējam. Pašpārvaldes koordinatore Aiga Sorokina..

Prezidentes kronēšana

“Svinīgi solu uzklausīt ikviena šīs skolas jaunieša idejas, atbalstīt viņus grūtā brīdī un būt blakus, kad būs nepieciešamība pēc padoma vai vienkārši silta smaida. Solu aktīvi, atbildīgi iesaistīties skolas uzdevumu veikšanā, solos būt radoša un atvērta jauniem piedāvājumiem,” Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidentes kronēšanas ceremonijā apņēmās 12. klases skolniece Elīza Kauliņa. Elīzu sveikt bija atbraucis arī iepriekšējais Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidents Kārlis Sīmanis, tagad – Rīgas Tehniskās universitātes students. “Mans valdīšanas laiks bija saticīgs un skaists,” priekšnesumā kopā ar mūsu divpadsmitajiem atzina Kārlis, godpilno pienākumu uzticot skolēnu pašpārvaldes ievēlētajai Elīzai. Prezidentes kronēšanas pasākumā tika godinātas arī visu laiku labākās multfilmas, kuru pamācošie un izklaidējoši varoņi dzīvo skolēnu sirdī jau no bērnības. Elīzu Kauliņu sveica Minioni, “Ledus sirds” varoņi, Kung Fu Panda, Rio un daudzi jo daudzi citi. Prezidente saņēma video sveicienu no cūciņas Peppas, sirsnīgas dāvanas un daudz, daudz laba vēlējumu no skolasbiedriem. “Vai vēlēšanās piepildās? – Jā, ja ticēsim saviem sapņiem, turpināsim par tiem cīnīties,” sveicot Elīzu Kauliņu, teica Gung Fu Panda. “ “Tāpēc nebaidieties sapņot lielus sapņus! Grūtības nav šķērslis, tās ir mācība. Svarīgi tikai ticēt saviem spēkiem.” Savukārt filmas “Rio” varoņi Elīzai ar Smiltenes vidusskolas skolēniem vēlēja saticību un dzīvi pēc principa “Viens par visiem, visi......

Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunā prezidente Elīza Kauliņa

Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunajai prezidentei Elīzai Kauliņai idejas birst kā no pārpilnības raga. Ja viss notiks, kā iecerēts, tad nākamajā mācību gadā skolas dzīve būs vēl aizraujošāka, nekā līdz šim.   Minētajam amatam tika izvirzītas divas kandidātes: Elīza Kauliņa un Alise Zvejniece. Abas savstarpēji sacentās ar prezentācijām. Tajās vajadzēja prezentēt kādu jaunu pasākumu, ko nākamajā mācību gadā varētu ieviest skolas dzīvē, vai arī piedāvāt idejas, kā piešķirt otru elpu, pilnveidot kādu no jau zināmajiem pasākumiem. Lielāku atzinību izpelnījās Elīzas piedāvājums – just dance  vakars, taču skolas jauniešu pašpārvalde nākamgad, organizējot pasākumus, noteikti ņems vērā arī Alises Zvejnieces piedāvātās idejas. Būtiski mainījusies arī pašpārvaldes struktūra, kas pavērs iespējas skolas dzīves veidošanā aktīvi iesaistīties vēl vairāk skolēniem. Smiltenes vidusskolā no pirmās klases Elīza Kauliņa Smiltenes vidusskolā mācās jau no pirmās klases. Viņai joprojām spilgti atmiņā palikusi pirmā skolas diena. “Visi bijām sakautrējušies un nobijušies. Pazinu tikai vienu meiteni. Laukā bija diezgan dzestrs, tāpēc mamma lika virs svētku tērpa uzvilkt sarkanu flīsa jaciņu. Man bija brīnišķīga pirmā klases audzinātāja – Inta Purgale – ļoti smaidīga un sirsnīga. Viņa ātri nomierināja mūsu satrauktos prātus un savstarpēji saliedēja. Vissirsnīgākais paldies skolotājai Purgalei par pamatzināšanām, ko ar viņas gādību apguvām! Uzskatu, ka tieši viņai lielā......

Smiltenes vidusskolā “Kafija ar politiķiem”

18.maijā Smiltenes vidusskolā notika Smiltenes novada pašvaldības un Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes neformālā diskusija “Kafija ar politiķiem”. Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki jauniešiem un novadam aktuāli jautājumi. Taču pats galvenais ieguvums, ko atzina gan pašvaldības pārstāvji, gan skolēni, – veiksmīgas sadarbības pamatu pamats – konstruktīva saruna. Ledus ir lauzts un turpmāk šādas tikšanās noteikti būs biežāk. Ar pašpārvaldes un līdzpārvaldes jauniešiem tikās Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, priekšsēdētāja vietniece Gita Mūrniece, deputāte Inga Ērgle, Dainis Aļeksējevs un izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns. Diskusijā piedalījās arī skolas direktore, Smiltenes novada pašvaldības deputāte Ilze Vergina un Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvaldes koordinatore, skolotāja Aiga Sorokina. Jaunieši pašvaldības pārstāvjus iepazīstināja ar pašpārvaldes darbu un struktūru. Nora Vīvuliņa un Kristiāna Kļaviņa dalījās Smiltenes vidusskolas podkāstu veidošanas pieredzē. Jauniešu pašpārvaldes prezidents apsveica šonedēļ ievēlēto skolas jauno prezidenti Elīzu Kauliņu, kura nākamgad turpinās viņa iesākto darbu, to bagātinot ar savām iecerēm. Klātesošos vienoja vēlme Smilteni arī turpmāk redzēt kā skaistu, sakoptu jauniešu pilsētu, kurā ikviens tās iedzīvotājs jūtas labi, var realizēt savus sapņus un ieceres. Kas būtu jādara, lai jaunieši pēc studijām atgrieztos Smiltenē un vēlētos šeit palikt uz pastāvīgu dzīvi, dibināt ģimeni? – Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš atzina, ka viņu atpakaļ......

Pašpārvalde iesaistās projektā “Līdzdalības karuselis”

Smiltenes vidusskolas pašpārvalde ir iesaistījusies projektā “Līdzdalības karuselis” Nr: 2020-3-LV02-KA347-003516, kas tiek finansēts no Eiropas Komisijas fondu līdzekļiem Erasmus+ programmā. 21.septembrī Balvos notika pirmā tikšanās un atklāšanas konference “Jaunietim uztverama informatīvā vide”. Draudzīgā un iedvesmojošā vidē  pašpārvalžu skolēni no piecām projekta skolām, Gulbenes novada vidusskolas, Smiltenes vidusskolas, Viļakas Valsts ģimnāzijas, Balvu Valsts ģimnāzijas un Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas, diskutēja par to, ko viņiem nozīmē “līdzdalības” jēdziens.  Jaunieši iedziļinājās jautājumos par  skolēnu pašpārvaldes lomu, funkcijām un uzdevumiem, kā arī to ieviešanu skolas dzīvē. Paneļdiskusijā katras skolas pārstāvji izteica savu viedokli par pašpārvaldes galveno misiju”. Kā atzīmēja Smiltenes vidusskolas pašpārvaldes pārstāve Kristiāna Kļaviņa, pašpārvalde ir kā tilts starp skolēnu un skolotāju, ar pašu organizētajām aktivitātēm visā skolā veicinot iekļaujošu, uz sadarbību  un abpusēju ieinteresētību vērstu vidi. Pašpārvalžu jaunieši atzina, ir lieliski neformālā vidē tikties  ar citu skolu skolēniem, iepazīties, apmainīties idejām, informāciju un jauniem iespaidiem. Tas rada iedvesmu nākamajiem pasākumiem un liek paskatīties uz lietām no cita skatupunkta. Arī aktivitātes moderatore Inese Šubēvica atklāšanas konferencē klātesošos pašpārvalžu dalībniekus aicināja apzināties savu svarīgumu skolas dzīvē, par skolēnu pašpārvaldes lomu iekšējās vides veidošanā. Aktivitāte norisinājās pandēmijas ēnā, lai piedalītos klātienes pasākumā tika testēti visi dalībnieki, veicot eksprestestus, lai izslēgtu vīrusa klātbūtni. Projekta nākamā......

Dzeja dzīvo un silda…

Septembrī, kad visā Latvijā atzīmē Dzejas dienas, arī Smiltenes vidusskolas jaunieši vienojās kopīgā un skanīgā akcijā. 9.-12. klašu skolēni piedalījās dzejas audio izlases veidošanā, atklājot, kā viņi izjūt dzīvi, ko domā, ko uzkrājuši laikā, kad bijuši dažādi izaicinājumi un vēl nepiedzīvotas iekšējās cīņas. Starp izvēlētajiem dzejas motīviem bija gan tumsas pārvarēšanas iespējas, gan prieka izpausmes par katru piedzīvoto dienu, gan kalnos kāpšanas grūtību izvērtējums un mirkļu tveršana kā viena no laimes izpausmēm. Jaunieši, veidojot audio ierakstus, atklāja personisko, un tas savijās lielā, skanīgā dzejā. Ēkas renovācija Dakteru ielā 27 atklāja brīnišķīgas akustiskās iespējas – skolas zāles skanīgums atbalsojas gaiteņos un izskan līdz stiklotajam jumtam. Skaņa, kas tiecas augšup, motivē arī skolēnus tiekties katram uz savu virsotni… Dzejas izlases atklāšana notika “Literārajā kafejnīcā”, sadarbībā ar skolēnu pašpārvaldi. Skolas pagalmā, ļaujot dzejai saplūst ar mūzikas skaņām un sasaukties ar rudens vēja spēlēm krāsainajās koku lapās. Jaunieši malkoja tēju, sildījās pie ugunskura un dzejā. Piedalījās radošajās darbnīcās. Kopā piedzīvoja, cik dažādi var sajust, piedzīvot un interpretēt dzeju. Vieniem tā asociācijas ar vārdiem, kas kopā savienoti, veido kaut ko daiļu un brīnumainu. Citiem dzeja ir radošās izpausmes veids, kas palīdz labāk izprast sevi un pasauli, iedrošinot to pieņemt visā tās daudzveidībā. Dzeja var palīdzēt......

Krāsu dienas Smiltenes vidusskolā

“4. maijā svinējām mūsu Latvijas īpašo dienu. Kādēļ gan visu nedēļu nepavadīt svētku noskaņā?”  tā retoriski vaicāja Smiltenes vidusskolas līdzpārvalde. No 5. līdz 8. maijam Smiltenes vidusskolā 6.  – 8. klasēm tika organizētas Krāsu dienas, un maija pirmā nedēļa paskrēja dzīvespriecīga un jautra. Katra diena tika veltīta kādai krāsai, to atspoguļojot savā apģērbā. Tāpat skolēni domāja par mums visiem kopīgajām vērtībām, izvēloties fotogrāfijā iemūžināt kādu simbolu, kas mums stāsta par kādu no vērtībām. Šajā nedēļā katru dienu kādā no Zoom vai Google meet stundām skolēni izveidoja ekrānšāviņu, kurā redzami  atbilstoši saposušies Krāsu dienām. maijs –  BALTĀ diena! Katra klase uzvilka ko baltu un turēja rokās priekšmetu vai lietu, kas saistās ar mūsu dzimteni! maijs – ZAĻĀ diena! Skolēni uzvilka ko zaļu, un turēja rokās kaut ko, kas simbolizē Latvijas brīnišķīgo dabu. maijs – SARKANBRŪNĀ diena! Šī ir Latvijas karoga krāsas diena. Klašu kolektīvi izvēlējās priekšmetu, kas simbolizē vai kur redzami Latvju raksti un/vai zīmes, varbūt krūzīte vai grāmatzīme.. maijs – DZELTENĀ diena! Tuvojas vasara, lai šī ir dzīvesprieka, optimisma  un smieklu diena! Visi uzvilka ko dzeltenu un lai klases bildē ir redzams tas, kas saistās ar prieku! Līdzpārvaldei bija īpašs prieks, ka šo akciju atbalstīja un tajā iesaistījās arī 11.......

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux