Pašpārvalde ierosina izmaiņas savas darbības reglamentā

Izvērtējot 2017./2018.m.g. darbu, pašpārvaldes dalībnieki vienojušies par izmaiņām Smiltenes vidusskolas Izglītojamo Pašpārvaldes reglamentā, proti, mainot skolas prezidenta ievēlēšanas kārtību (prezidentu turpmāk ievēlēs pašpārvaldes dalībnieki no sava vidus, kā arī prezidenta amata kandidātam vismaz vienu gadu iepriekš ir jābūt bijušam pašpārvaldes dalībnieku sastāvā), kā arī darbošanos noteiktās nozarēs mainot uz aktivitāšu plānošanu darba grupās (t.s. projekti), kas katrai aktivitātei tiek veidota atsevišķi, balstoties uz skolēnu līdzdalības iespējām un interesēm...

Skolēni iepriecina Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas iemītniekus

18.aprīļa rīts Smiltenes vidusskolas 8.b klases puišiem un skolotājam Edgaram Mežinskim iesākās citādāk kā parasti. Pozitīvā gaisotnē jaunieši kopā ar Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas iemītniekiem un darbiniekiem parka kokos uzstādīja putnu būrīšus zīlītēm, strazdiem un erickiņiem. Ar nepacietību gaidām jauno putnu māju iemītniekus, kas jau šorīt braši pieskandināja  parku, iepriecinādami sirmgalvjus un Smiltenes vidusskolas darbīgos puišus. Paldies par kopā būšanu un emocijām piesātināto rīta cēlienu!  ..

Smiltenes vidusskolas līdzpārvalde dodas iedvesmojošā pieredzes apmaiņas braucienā

Saulainā pavasara dienā, 22. martā skolas līdzpārvalde devās mācību ekskursijā un vērtīgā pieredzes apmaiņas braucienā. Dienas sākumā mēs viesojāmies Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, tikāmies ar šīs skolas skolotāju, direktora vietnieci audzināšanas darbā Sandru Bērziņu, skolēnu padomes prezidenti Amandu Laučjunu un viņas palīdzēm. Skolotāja izrādīja telpas un iepazīstināja mūs ar Ķeguma skolas labdarības akcijām un citām aktivitātēm, kas bagātina skolas un pilsētas ikdienas dzīvi. Mums šīs skolas apmeklējums bija noderīgs, lai arī mūsu skolā pilnveidotu un popularizētu dažādas aktivitātes. Dienas turpinājumā līdzpārvalde devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, kur mūs laipni sagaidīja darbinieki. Gidu pavadībā guvām priekšstatu par Gaismas pili un tajā uzkrātajām un apkopotajām vērtībām. Ekskursija papildināja mūsu zināšanas ar faktiem, par kuriem iepriekš nebijām zinājuši. Iepazinām bibliotēku kā sadarbībai atvērtu iestādi, kurā iespējams realizēt līdzpārvaldes ieceres. Ekskursijas noslēgumā apmeklējām Rīgas motormuzeju. Priecējām acis, lūkojoties uz skaistām automašīnām un izzinot to vēsturi. Apskatījām nesen renovēto muzeju, kurš pasaules muzeju pirmajā desmitniekā, un smēlāmies idejas mūsdienīgiem skolas muzeja risinājumiem. Šī ekskursija līdzpārvaldei bija pieredzes bagāts notikums, lai turpmāk varētu labāk sadarboties, uzdrošināties un izdomāt jaunas idejas savas skolas dzīves pilnveidošanai. Daniela Hermanovska, 7.klase..

Iedvesmojoša saruna ar jauniešiem par dzīves mērķiem, to izvirzīšanu un īstenošanu

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros pie Smiltenes vidusskolas līdzpārvaldes skolēniem, ar nodarbību – diskusiju „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”, 8.februāra pēcpusdienā viesojās enerģisks uzņēmējs, jauniešu iedvesmotājs, BMX riteņbraucējs un treneris, Vīnkalniešu piedzīvojumu nometņu vadītājs, itāļu kultūras popularizētājs un vienkārši pozitīvs cilvēks Artis Žentiņš. Viņš dalījās pieredzē ar jauniešiem par dzīves mērķiem, to izvirzīšanu un īstenošanu. Kopā ar sievu Eviju, Artis skolēniem ļāva ielūkoties savā personīgajā pieredzē, kā īstenot sapņus un nepadoties dažādu dzīves grūtību priekšā. Ilustratīvi rādot fotogrāfijas no personīgā arhīva, Artis parādīja, ka par spīti neprognozējamām grūtībām dzīvē var un vajag atrast jaunus risinājumus, celties un iet pēc vissmagākajiem kritieniem kā arī nebaidīties no pārmaiņām. Svarīgs ir stiprs gribasspēks un vēlme kaut ko sasniegt. Pēc domu rosinošas sarunas, diskutējot ar jauniešiem, kopīgi tika izvirzīti katra personiskie un komandas mērķi, vērtības un kvalitātes. Caur aktivitātēm, spēlēm un grupu darbiem jaunieši guva jaunu pieredzi un vēlmi nebaidīties, ticību sev. Kāds diskusijas dalībnieks pēc pasākuma teica, ka redzot prezentāciju un dzirdot stāstīto, guvu labu atbalstu savai nākotnei. Ļoti iedvesmojoši!..

Skolēnu pašpārvaldes vadībā notiek Lāčplēša un Spīdolas titula izcīņa

9. novembrī mūsu skolā norisinājās Lāčplēša un Spīdolas titula izcīņa, ko organizēja skolēnu pašpārvalde. 7.-12. klašu pārstāvji veica dažādus uzdevumus – izšuva, sportoja, dzina naglas kokā un pielietoja savas zināšanas viktorīnā par Lāčplēša dienu. Pēc uzdevumu veikšanas tika skaitīti punkti un noskaidroti uzvarētāji. Kā Spīdola tika apbalvota 12. klases skolniece Linda Mišukova, bet kā Lāčplēsis – 10. klases skolnieks Kaspars Pakulis.  ..

Skolēnu pašpārvalde dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju un Saldu

2.-3.aprīlī, spirgta un saulaina pavasara pavadīti, Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki devās smelties pieredzi Liepājā un Saldū. Liepājā viesojāmies Liepājas valsts 1.ģimnāzijā, tikāmies ar skolas parlamentu, kā arī pamatskolas posma līdzpārvaldi “Kodols”. Savukārt Saldū apmeklējām jauniešu centru “Šķūnis”, kur piedalījāmies dažādās sadraudzības aktivitātēs kopā ar vietējiem Saldus jauniešiem. Protams, esot Liepājā, brīvo laiku izvēlējāmies pavadīt, apmeklējot kādus no šīs pilsētas populārākajiem objektiem, proti, skatījāmies Liepājas teātra izrādi “Precības” un devāmies uz Karostu. Šo braucienu skolēni patiešām bija nopelnījuši, daudz brīvā laika un entuziasma veltot skolas dzīves uzlabošanai šī mācību gada laikā. Esam guvuši jaunus iespaidus, idejas, ierosmes turpmākajam darbam tepat, Smiltenes vidusskolā, lai vēl vairāk stiprinātu aktīvu līdzdalību, saturīga un aizraujoša brīvā laika pavadīšanu un savstarpēju atbalstu skolēnu  vidū. Pašpārvaldes konsultante Inga Deigele..

Pašpārvalde organizē Volejbola nakti

9.martā skolas pašpārvaldes sporta dzīves entuziasti aicināja 9.-12.klašu komandas 6 cilvēku sastāvā uz vēl nebijušu pasākumu Smiltenes vidusskolā, proti, sacensības “Volejbola nakts”. Bija pieteikušās 9 komandas, un pēc sportiskā, aktīvā, pozitīvā un entuziasma pilnā noskaņā pavadītām 5 sacensību stundām vietu sadalījums bija: 3.vieta – 9.c klases komandai, 2.vieta – 12.a klases komandai, 1.vieta – vienai no 11.b klases komandām. Jāteic, ka fināla spēles noritēja sīvā, līdzvērtīgā cīņā, un līdzās profesionalitātei sava loma bija arī veiksmei. Izskatās, ka skolai radusies jauna tradīcija! Pašpārvaldes koordinatore Inga Deigele..

Smiltenes vidusskolā kronēts pirmais pašpārvaldes prezidents

Decembris Smiltenes vidusskolā iesākās ar skolēnu pašpārvaldes pasākumu – skolas prezidenta kronēšanu. Tā ietvaros 9.-12.klašu skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus, lai sveiktu pašpārvaldi un prezidentu. Tādējādi prezidentu sveikt bija ieradušies dažādi mūziķi no visas pasaules, piemēram, mūsu pašu Apvedceļš, izpildot dziesmas kaverversiju, kurā “Pirmais vasaras zieds” pārvērtās “Pirmā decembra sniegā”, un dāvinot prezidentam visīstāko grupas CD ar visīstāko autogrāfu, kā arī  Tranzīts, Transleiteris, tādas pasaulē zināmas zvaigznes kā Bejonse, Britnija Spīrsa u.c. Maikls Džeksons kopā ar zombijiem vērtēja, vai skolas prezidents varētu kļūt par jauno popmūzikas karali, savukārt Eminems viņam veltīja īpaši sacerētu dziesmu. Pasākumu kuplināja arī popgrupa “Okay” Jāņa Celmiņa vadībā. Skolas pašpārvaldes prezidenta amatā šogad ievēlēts Niks Raivis Deičmanis, kurš Smiltenē zināms arī kā Jauniešu domes aktīvists, vokālistu konkursa “Smiltenes balsis” dalībnieks u.c. Šis bija viens no lielākajiem pašpārvaldes pasākumiem, kura iniciatori, scenārija autori, vadītāji un izpildītāji bija paši jaunieši. Šajā semestrī pašpārvalde ir iesaistījusies vairāku aktivitāšu īstenošanā, piemēram, Literārā kafejnīca, Gaismas ceļš 11.novembrī, atsevišķi tās dalībnieki sākuši darboties EKO skolas padomē, kā arī ir risināti jautājumi, kas skar skolēnu ikdienas dzīvi Smiltenes vidusskolā. Pašpārvaldes koordinatore Inga Deigele..

Literārā kafejnīca

Š.g. 3.novembrī Smiltenes vidusskolā noritēja viens no dvēseliskākajiem pasākumiem vidusskolēniem – “Literārā kafejnīca”. Tās ietvaros skolotāju Valdas Cirītes un Dagnijas Feldhūnes vadībā skolēni rakstīja radošos darbus, ko pēc tam prezentēja plašākai publikai. Mirkli, apstājies, tu esi skaists! Tā gribas citēt sen zināmu doktora Fausta patiesību, jo pasākums bija patīkams mirklis rudenīgi ziemīgajā skrējienā, kas ļāva izbaudīt vakaru, degošo sveču liesmu siltumu, tējas smaržu un cepumu kraukšķīgumu. Prieks, ka pasākuma radīšanā sadarbojās kā pedagogi, tā administrācija un skolēni. Liela loma bija arī skolas jaunajai pašpārvaldei, iesaistoties telpu dekorēšanā, dziesmu repertuāra apguvē un cepumu cepšanā, lai mūsu kafejnīcā gaisā virmotu mājīgums. Patiess prieks par skolas prezidentu Niku Raivi Deičmani, kurš ar aizrautību un atbildību ir iesaistījies skolas dzīves veidošanā. Rīt atkal jauna diena – pilna spraigām mācībām, gatavojoties ikdienas darbiem, olimpiādēm un pārbaudījumiem, lai dotos pretī jaunu mērķu sasniegšanai...

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux